Stödtjänster

Med hjälp av stödtjänsterna kan du underlätta planering, genomförande och felsökning av dina GNSS-mätningar.

Monitorering av jonosfär

Tjänsten ger aktuell information om hur GNSS-mätning påverkas av laddade partiklar i atmosfären på olika platser i landet.

Lokala eller tillfälliga störningar i atmosfären kan försvåra initialisering av fixlösning och bidra till grova fel (stora avvikelser) vid RTK-mätning. Med hjälp av jonosfärsmonitorn (nytt fönster) kan du snabbt se om det förekommer jonosfärsrelaterade problem i din region.

Monitorering av realtidstjänster

Monitorstationerna övervakar att realtidstjänsterna fungerar (nytt fönster) genom att ”simulera” användare av Nätverks-RTK och ta emot korrektionsdata från Swepos.

Genom att titta på hur monitorstationerna beter sig kan du som realtidsanvändare snabbt konstatera osäkra mätförhållanden. Tänk på att monitorstationerna har chokeringantenner och utmärkta mottagningsförhållanden utan sikthinder. På så vis undviks osäkerhet som beror på att signaler försvinner eller reflekteras på vägen. Dessutom är överföringen av korrektionsdata tillförlitlig och sker antingen via radio eller mobilt Internet.

Satellitprediktion

Satellitprediktionen visar tillgången på GNSS-satelliter (nytt fönster) utifrån ungefärlig position och tidpunkt. Med hjälp av den kan du planera genomförandet av dina mätningar efter hur många satelliter som är tillgängliga.

Driftinformation

Kartstöd

Här ser du Swepos-stationer och andra stationer som används i positioneringstjänsterna (nytt fönster). Kartan innehåller lager för Swepos stationer, nordiska gränsstationer och de stationer som samarbetspartners bidrar med till Swepos tjänster.