Virtuell rinex

Om du inte har möjlighet att mäta med Nätverks-RTK kan du istället använda Virtuell rinex för efterberäkning av dina mätningar.

Efterberäkning av RTK-mätningar i egen programvara kan t.ex. vara aktuellt om du saknar mobiltäckning vid mättillfället, och därför inte kan ansluta mot Nätverks-RTK.

Hur beställer jag virtuell rinex?

Om du har ett efterberäkningsabonnemang så fyller du i uppgifterna på beställningssidan och skickar in din beställning för direkt generering av dina filer. Observera att du måste vara inloggad för att komma åt beställningsformuläret.

Var noga med att ange följande vid beställningen av virtuell rinex:

  • Tidsintervallet för referensdata (mellan vilka tidpunkter du har mätt)
  • Epoklängd/observationsintervall (t.ex. 1 sekund)
  • Ungefärliga koordinater (geocentriska kartesiska; X,Y,Z) i SWEREF 99
  • Punktens namn i rinex-filen
  • Vilket filformat du vill ha (rinex 2.11 är standard)