Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Beräkningsresultatet

Efter slutförd beräkning levereras resultatet till dig, både via Mina sidor på Swepos Tjänsteportal och via e-post.

Beräknad tid från beställning till leverans beror dels på rinex-filens längd/mättid, dels på om ditt jobb hamnar i kö, men i normalfallet kommer resultatet inom en timme. Om du inte fått något resultat bör du kontakta Swepos-driften.

Vad innehåller resultatet?

Beräkningsresultatet innehåller bl.a. följande information:

  • Beställarens namn och den e-postadress som resultatet levereras till
  • Uppgifter om den statiska GNSS-mätningen, t.ex. punktnamn, mättid, samt använd antenn- och mottagartyp
  • Vilka Swepos-stationer som använts som referensdata för beräkningen
  • Vilka GNSS-bandata som använts för beräkningen
  • Koordinater i SWEREF 99 och RH 2000, samt den kartprojektion som valts vid beställning av beräkningen
  • Kvalitetstal från baslinjebestämning och inpassning mot SWEREF 99. Med hjälp av dessa parametrar kan man bedöma vilken kvalitet resultatet håller.

Se exempel på resultat i txt-fil (nytt fönster) och samma resultat i pdf-format (nytt fönster).

Tumregler för utvärdering

Några viktiga parametrar vid utvärdering av resultatet är bl.a. medelvärdet för andelen lösta periodobekanta (”Amb Res”), osäkerheten i slutlig fixlösning (RMS) och grundmedelfelet i Helmerttransformationen till SWEREF 99, d.v.s. inpassningen. Utifrån detta kan man bedöma ungefärlig mätosäkerhet för positionsbestämningen. En annan parameter att beakta är stora differenser mellan fix- och flytlösning, eftersom det ofta indikerar problem med bestämningen av periodobekanta (eller att mättiden är för kort).

Om mätningen utförts med chokering-antenn under minst 2-3 timmar, och den lokala mätmiljön är bra, gäller följande gränsvärden:

  • Medelvärdet för Amb Res ska vara större än 30 %.
  • RMS i slutlig fixlösning ska vara mindre än 3 mm.
  • Grundmedelfelet i inpassningen mot SWEREF 99 ska vara mindre än 10 mm.
  • Differens i höjd i elevationsgränstestet ska vara mindre än 30 mm.

Om dessa kriterier är uppfyllda kan du förvänta dig en mätosäkerhet i positionsbestämningen i SWEREF 99 på ca 1‑2 cm i plan och 2‑3 cm i höjd över ellipsoiden. Dessa värden förväntas täcka in 95 % av alla mätningar. Mätosäkerheten blir något högre om andra geodetiska antenner används. Osäkerhet i centrering är inte inkluderad i värdena. För höjder i RH 2000 tillkommer även osäkerheten i geoidmodellen.

Observera att beräkningstjänsten inte är anpassad för kortare mättider än två timmar. För kortare observationstider än två timmar får man ha siktet inställt på resultat på decimeternivå snarare än centimeternivå. Kortare observationstider än 30 minuter hanteras inte alls i beräkningstjänsten.

Om du har behov av hög noggrannhet rekommenderar vi 2x24 timmars observation med chokering-antenn, vilket ger en lägesosäkerhet på ungefär 6 mm i plan och 12 mm i höjd på 95 %-nivån.