Geodatasamverkan

Geodatasamverkan ger myndigheter, kommuner och andra organisationer tillgång till ett samlat utbud av geodata.

Avtal för Geodatasamverkan

Myndigheter, regioner, kommuner och organisationer med offentlig uppgift kan teckna avtal och får då tillgång till geodata och tjänster för offentlig användning. Produktutbudet för Geodatasamverkan innehåller geodata och tjänster från Lantmäteriet, Sjöfartsverket och  Sveriges geologiska undersökning, SGU.

För dig som är intresserad av att teckna ett avtal för Geodatasamverkan eller vill veta mer om vad det innebär finns information på sidan Avtal för Geodatasamverkan.

Regionala geodatasamordnare

De regionala geodatasamordnarna på Lantmäteriet är en viktig resurs för information och rådgivning kring Geodatasamverkan på regional och lokal nivå. De ska tillsammans med myndigheter och kommuner samt våra övriga samverkanspartners verka för vidareutveckling och ökad användning av geografisk information och fastighetsinformation i samhället.

Telefon- och adresslista för samtliga regionala geodatasamordnare på Lantmäteriet (pdf, nytt fönster). 

Geodataguiden (pdf, nytt fönster) är en vägledning för de kommuner som ännu inte har gått med i Geodatasamverkan. Den kan också vara till stöd för er som redan har bestämt att gå med eller är med i Geodatasamverkan. 

Du som har tecknat avtal

Vill du göra en beställning från oss på Lantmäteriet är du välkommen att kontakta vår geodatasupport.

Telefon: 026-63 36 00
E-post: geodatasupport@lm.se

Informationsblad till dig som tecknat avtal för geodatasamverkan (pdf, öppnas i nytt fönster)

Är du återförsäljare av Lantmäteriets geodata?

Vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren kring vidareförädling och Geodatasamverkan på sidan Vanliga frågor om vidareförädling.

Frågor och svar

Vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren kring Lantmäteriets tillämpning på sidan Vanliga frågor om Geodatasamverkan.