Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Geodatarådet

Geodatarådet består av aktörer inom geodataområdet och ska ge råd i frågor som gäller Lantmäteriets samordningsroll. Medlemmarna i rådet utses av regeringen.

Geodatasamordning

Lantmäteriet har uppdraget från regeringen att samordna geodataområdet nationellt. Samordningsansvaret innebär att Lantmäteriet utvecklar och förvaltar den nationella infrastrukturen för geodata tillsammans med kommuner, länsstyrelser, andra myndigheter och organisationer. Läs mer om Lantmäteriets samordningsansvar.

Geodatarådet ger stöd till Lantmäteriet

Till stöd i Lantmäteriets samordningsroll finns Geodatarådet. Geodatarådet är tillsatt av regeringen och består av ett antal myndigheter och organisationer som ger råd i frågor som rör Lantmäteriets samordningsroll för geodata.

Geodatarådet ska:

  • Medverka i arbetet med en nationell geodatastrategi (nytt fönster) för den samlade informationsförsörjningen inom geodataområdet
  • Behandla frågor av principiellt och gemensamt nationellt intresse inom geodataområdet
  • Bidra till utvecklingen av den nationella och internationella infrastrukturen inom geodataområdet genom att exempelvis stödja tillämpningen av standarder
  • Medverka till ökad samordning mellan berörda myndigheter i frågor om informationsutveckling och tillhandahållande av information
  • Medverka till samordningen av infrastrukturen för utbyte och tillgång till geodata

Geodatarådet representeras av följande myndigheter och organisationer:

Följande ledamöter i Geodatarådet är personligt utsedda av regeringen:

  • Anna Bertilson, chef för Fastighets och gatukontoret Malmö stad, representerar Sveriges kommuner
  • Ann-Sofie Eriksson, sektionschef, representerar Sveriges kommuner och Regioner
  • Håkan Olsson, professor, representerar universitet och högskolor
  • Bengt Falemo, verksamhetschef, representerar Länsstyrelserna

Kontakt

Är du i behov av att ta del av äldre strategier, rapporter från äldre handlingsplansarbeten eller har någon fråga kring arbetet med Geodatarådet eller den Nationella geodatastrategin?

Kontakta Magnus Forsberg via e-post magnus.forsberg@lm.se eller Anna-Lena Fridolfsson via e-post anna.lena.fridolfsson@lm.se.