Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Geodatarådet

Geodatarådet består av aktörer inom geodataområdet och ska ge råd i frågor som gäller Lantmäteriets samordningsroll. Medlemmarna i rådet utses av regeringen.

Geodatarådet ska:

  • Medverka i arbetet med en nationell geodatastrategi (nytt fönster) för den samlade informationsförsörjningen inom geodataområdet
  • Behandla frågor av principiellt och gemensamt nationellt intresse inom geodataområdet
  • Bidra till utvecklingen av den nationella och internationella infrastrukturen inom geodataområdet genom att exempelvis stödja tillämpningen av standarder
  • Medverka till ökad samordning mellan berörda myndigheter i frågor om informationsutveckling och tillhandahållande av information
  • Medverka till samordningen av infrastrukturen för utbyte och tillgång till geodata

Geodatarådet representeras av följande myndigheter och organisationer:

Följande myndigheter är tills vidare adjungerade till Geodatarådet:

Följande ledamöter i Geodatarådet är personligt utsedda av regeringen:

  • Anna Bertilson, chef för Fastighets och gatukontoret Malmö stad, representerar Sveriges kommuner
  • Ann-Sofie Eriksson, sektionschef, representerar Sveriges kommuner och Regioner
  • Håkan Olsson, professor, representerar universitet och högskolor
  • Bengt Falemo, verksamhetschef, representerar Länsstyrelserna