E-tjänster för företag

En del av våra e-tjänster för professionella användare kräver inloggning. Du hittar information om hur du ansöker om användarkonto i länkarna för respektive tjänst.

Fastigheter och mark

Ansök om lagfart och inteckning

I tjänsten kan du ansöka om inteckning, lagfart och tomträttsinnehav när du köpt, fått, ärvt eller bodelat en fastighet.

Om du är ombud som blivit utsedd av en privatperson att sköta deras ärende kan du logga in med din personliga e-legitimation och sköta ärendet genom det.

Ansök med e-legitimation

I tjänsten kan du som har giltig e-legitimation logga in i vårt system för att ansöka om lagfart, tomträttsinnehav och inteckning. För att ansöka behöver du ha gåvo-, arv- eller köpehandlingar tillgängliga. Observera att inget pappersoriginal ska skickas in per post när du använder e-tjänsten.

Ta del av:

Stödverktyg för professionella användare (t ex banker och fastighetsmäklare) inför lagfarts- och inteckningsansökan

Ta hjälp av våra stödverktyg som hjälper dig att få med de uppgifter som behövs för att så långt det är möjligt skicka in en komplett ansökan till oss:

Ansök med inloggningsuppgifter (professionella användare exempelvis banker och mäklare)

Du som är professionell användare och som står under tillsyn hos Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen eller Sveriges Advokatsamfund, kan teckna avtal för att få inloggningsuppgifter. I tjänsten kan du då ansöka om lagfart, tomträttsinnehav och inteckning.

För att teckna avtal och få inloggningsuppgifter till tjänsten behöver du kontakta oss via telefon 0771-63 63 63 eller mejl fastighetsinskrivning.avtal@lm.se.

Ta del av:


Pantsystem

Pantsystem är ett system för hantering av datapantbrev i fastigheter och tomträtter för användare inom Lantmäteriet och kunder som tecknat avtal med Lantmäteriet. Systemet används även för att digitalisera skriftliga pantbrev.

Läs mer om pantsystem.


Lantmäteriförrättningar - följ pågående ärenden

I e-tjänsten för lantmäteriförrättningar kan du följa dina pågående lantmäteriförrättningar från start till mål.

Tjänsten är tillgänglig både för dig som privatperson eller som företrädare för en organisation, en kommun eller ett företag.

Läs mer om e-tjänsten för lantmäteriförrättningar.


Ändra uppgifter i Samfällighetsföreningsregistret (SFR)

I e-tjänsten kan du ansöka om att ändra:

  • föreningens postadress och kontaktuppgifter
  • uppgifter om styrelsens sammansättning
  • uppgifter om firmatecknare.

Ta del av:


Geodata

Hitta stompunkt

Hitta stompunkt är en e-tjänst där du kan ta ut punktbeskrivningar samt höjd- och koordinatlistor för punkter i de nationella geodetiska riksnäten.

Läs mer om Hitta stompunkt.


Geodataportalen

Geodataportalen är en nationell ingång där du på ett enkelt och samlat sätt kan söka, hitta och titta på Sveriges geodata och tjänster. Geodata och tjänster som du når via portalen är lagrade hos respektive producent.

Geodataportalen ger dig möjlighet att:

  • söka och hitta geografiska datakällor
  • titta på de data och kartor du hittat
  • visa detaljer för alla upptäckta datakällor och information om hur du får tillgång till dem.

Gå till Geodatadataportalen (nytt fönster)

Läs mer om Geodataportalen.


Saccess

Satellitdatabasen Saccess innehåller satellitbilder över Sverige som täcker in varje årtionde från 1970-talet och framåt.

Läs mer om e-tjänsten Saccess


Geolex

I GeoLex kan du söka information om flygbilder och ortofoton. Även indexrutor och bladindelning kan visas antingen i koordinatsystemet SWEREF 99 TM eller i RT90. 

Annan information som till exempel planer och utfall, presenteras på produktsidorna.


Kartor, flygbilder och platser

Arkivsök

Avtalstjänst för dig som behöver förrättningskartor/handlingar och historiska kartor i ditt arbete. Tjänsten kräver inloggning och lösenord.

I ArkivSök får du direktåtkomst till alla historiska kartor, förrättningsakter samt planer och bestämmelser som finns lagrade i Arken.

Läs mer om arkiven som ingår i ArkivSök.

Teckna avtal för Arkivsök

För att teckna avtal, välj ett av följande alternativ:

Frågor om avtal och villkor kan ställas till: geodatasupport@lm.se

ArkivSök/Akt Direkt ingår i Geodatasamverkan

För dig som är intresserad av att gå med i geodatasamverkan eller vill veta mer om vad det innebär att delta finns mer information på sidan Avtal för Geodatasamverkan.

Filformat i Arkivsök

Du kan välja att öppna filer från Arkivsök som pdf eller DjVu.


Geoskolan

En digital lärmiljö för grundskolan och gymnasiet som ger möjlighet att visualisera och analysera natur och samhälle med hjälp av geografisk information.

Här får du som lärare tillgång till ett kostnadsfritt undervisningsstöd som kan användas i de flesta ämnen.

Läs mer om e-tjänsten Geoskolan.


Förbättra kartan

Har du upptäckt ett fel i våra kartor?

Vi vill gärna att du hjälper oss att förbättra kartan, så hör av dig till oss och beskriv felet, med hjälp av vårt kartstöd.

Läs mer om e-tjänsten Förbättra kartan.


Spridningstillstånd

För att du inte av misstag ska sprida material så som bilder eller filmer med känslig information behöver du söka spridningstillstånd. Spridningstillståndet är kostnadsfritt. 

Läs mer om spridningstillstånd


För återförsäljare

Beräkna avgift samt beställa och redovisa geodata

I Prisberäknaren kan du räkna ut avgifter för de produkter som du önskar beställa. I Beställningssystemet kan du som återförsäljare lägga dina egna beställningar samt redovisa användning av försålda licenser. Tjänsterna kräver att du har inloggning.

Välj ett av följande alternativ:

Läs mer om e-tjänster för återförsäljare.


Antura

Antura används i samarbete med externa partners som ett stöd för dokumenthantering.

Har du frågor om Antura är du välkommen att kontakta projektkontoret@lm.se.


LINA

Applikationen LINA (Lantmäteriets insamlingsapplikation) används av Sveriges kommuner, för att registrera information i fastighets- och lägenhetsregistret.

Informationen berör byggnader, adresser och lägenheter.

Läs mer om e-tjänsten LINA.