Beställ kopior av handlingar

Handlingar som är arkiverade hos oss kan vi enkelt skicka till dig. Tänk på att inskrivningshandlingar, till exempel lagfart, inteckningar, avtalsservitut och liknande, som är registrerade före den 1 juni 2008 finns hos Riksarkivet.

Mejla din beställning till vårt kundcenter.

När du beställer handlingar från oss behöver du uppge den kommun som fastigheten ligger i och en fastighetsbeteckning eller adress, till exempel Gävle Torp 1:1 eller Gävle Torpavägen 1.

Vi behöver också veta vilken typ av handling du söker, till exempel lagfart, pantbrev, förrättning, avstyckning, servitut eller likande. Vet du vilket datum handlingen upprättades kan du även ange det.

Som en del i vårt arbete för att rättssäkert hantera begärda handlingar, skickar vi inte ut allmänna handlingar till någon annan än den juridiska eller fysiska person som gjort en beställning. Vill du att vi ska skicka handlingen till tredje part behöver vi en inskannad fullmakt.

Om du vill ha utskrifterna levererade digitalt kan du beställa max fem handlingar, exempelvis akter, kartor eller fastighetsregisterutdrag under ett dygn (24 timmar). Vill du ha fler handlingar samma dygn så levereras de skriftligt per post, och debitering sker enligt våra avgifter för utskrifter.

Inskrivningshandlingar före den 1 juni 2008

Söker du en inskrivningshandling, till exempel lagfart, köpeskilling, inteckning eller avtalsservitut och handlingen är registrerade före den 1 juni 2008 ska du vända dig till Riksarkivet.

Du kan beställa handlingarna via Riksarkivets hemsida (nytt fönster)