Avgift för kopia

Avgifterna avser kopior som du vill ha utskriven från Lantmäteriets arkiv enligt offentlighetsprincipen, det vill säga rätten att ta del av allmänna handlingar.

I vissa fall kan du få din leverans digitalt utan kostnad. Vi kan leverera max fem handlingar, exempelvis akter, kartor eller fastighetsutdrag per 24 timmar i de fall myndigheten bedömer att det är lämpligt. 

Tabellen på sidan visar avgifter för allt material på Lantmäteriet som är allmänna handlingar och inte innehåller sekretess. Den allmänna handlingen skrivs ut på ett åldersbeständigt papper och vi gör inga bearbetningar av handlingen.

Om din beställning ska skickas med post och överstiger nio sidor så debiteras beställningen enligt avgiftsförordningen (1992:191) (Riksdagens webbplats, nytt fönster) Om försändelsens vikt överstiger 20 gram tar vi ut en avgift för porto.

Avgifter exklusive moms

Storlek

Avgift s/v Avgift färg
A4 *, sida 1-9 Ingen kostnad -
A4 *, sidan 10 50 kr, därutöver 2 kr per sida -
A3 **
17 kr 80 kr
A2 ** 120 kr 200 kr
A1 ** 180 kr 300 kr
A0 ** 300 kr 500 kr

* Avgift för kopior i A4-format tas ut i enlighet med avgiftsförordningen (1992:191) (Riksdagens webbplats, nytt fönster).

** Avgift för större kopior tas ut enligt Lantmäteriets föreskrifter, LMFS, och finns beskrivna i Avgiftsdokumentet för geodata, kapitel 15 (pdf, nytt fönster).

Moms tillkommer enligt följande:

  • Arkivkopia ur RAK/LMS arkivet och GeoVy 6% moms (kartor)
  • Arkivkopia ur Lantmäterimyndigheternas arkiv 0% moms (myndighetsbeslut)