Stödverktyg för professionella kunder inför inteckningsansökan

Stödverktyget hjälper dig att få med de handlingar som behövs för att så långt det är möjligt skicka in en komplett ansökan till oss. Genom att besvara ett antal frågor får du en åtgärdslista på vad du behöver göra för just ditt ärende utifrån de vanligaste kompletteringarna som behövs.

Svara på ja- och nejfrågorna utifrån det aktuella ärendet. Rubriken anger var du finner den efterfrågade informationen:

  • fastighetsregistret
  • folkbokföringsregistret
  • förvärvshandlingen

När frågorna besvarats får du en åtgärdslista. Högerklicka och välj ”skriv ut” för att skriva ut eller spara som pdf.

Kontroller av uppgifter som finns i fastighetsregistret

Finns det något förbehåll som påverkar möjlighet till ny inteckning?

Se lagfartsinformationen i fastighetsregistret.

Du har använt dig av Lantmäteriets stödverktyg inför din ansökan, och vi ber dig observera följande:

Tänk på att åtgärdslistan inte är uttömmande, och att du använt Stödverktyget utesluter inte att Lantmäteriet kan komma att begära in komplettering med fler uppgifter/handlingar eller att besluta om skjuta upp handläggningen för ytterligare utredning.