Abonnemangsformer

Det finns olika abonnemangsformer för Nätverks-RTK beroende på vilka behov du har.

Vad ingår i abonnemanget?

​Varje abonnemang ger en anslutning till tjänsten, för användning över hela landet.

Ett M2M-simkort ingår kostnadsfritt i nätverks-RTK-abonnemanget *. I abonnemangen på Nätverks-RTK ingår dessutom Nätverks-DGNSS.

Pris för abonnemang
Abonnemang Pris

Nätverks-RTK **, 1-3 abonnemang

För organisationer med fler än tre abonnemang erbjuder vi en pristrappa. Gå till Swepos tjänsteportal för att se hela pristrappan (nytt fönster).

12000 kr per abonnemang/år
Nätverks-RTK 90 dagar 5000 kr per abonnemang
Nätverks-RTK 30 dagar 2000 kr per abonnemang
Nätverks-RTK pott *** 5000 kr per pott

Om du har ett abonnemang på Nätverks-RTK kan du utöka det för att gälla även i Finland och Norge. Detta beställs separat.

Nätverks-RTK

Abonnemanget kan användas dygnet runt utan begränsning. Det är det vanligaste abonnemanget och passar all mätverksamhet.

30- och 90-dagarsabonnemang

De tidsbegränsade abonnemangen kan användas dygnet runt utan begränsning. Abonnemangen passar vid kortare projekt eller säsongsarbeten där du behöver obegränsad tillgång till data.

Vid tecknande av abonnemangen så får du tillgång till tjänsten från önskat startdatum och 30 alternativt 90 dagar framåt. Abonnemanget avslutas automatiskt när perioden löper ut. Om du vill förlänga perioden så måste du beställa ett nytt abonnemang (nytt fönster).

M2M-simkort ingår inte i de tidsbegränsade abonnemangen.

Pott

Nätverks-RTK pott är ett tidsbegränsat abonnemang som ger 1000 minuters mättid, vilket passar vid oregelbunden användning eller om du mäter under kortare stunder. 1000 minuter motsvarar 16 timmar och 40 minuters uppkoppling.

Potten kan användas under högst 12 månader från och med abonnemangsperiodens startdatum.

Förläng abonnemanget med ett år genom att beställa en ny period på Mina sidor i Swepos Tjänsteportal (nytt fönster) innan abonnemangsperiodens slutdatum. Saldot fylls på med 1000 minuter och eventuell oanvänd mättid följer med till den nya abonnemangsperioden.

Om abonnemangsperioden tar slut avslutas abonnemanget och kvarvarande mättid är förbrukad.

Abonnemang för jordbrukstillämpningar

För maskinstyrningstillämpningar inom jordbruk samarbetar Swepos med ett antal företag inom lantbrukssektorn.

Samarbetet syftar till att ge så bra stöd och support som möjligt till användare inom lantbrukssektorn, som använder Nätverks-RTK tillsammans med olika produktspecifika maskinstyrningsutrustningar.

För anslutning till Nätverks-RTK hänvisar vi till följande företag:

 • AG Precision ApS
 • Bil & Maskin Skåne AB
 • Dataväxt AB
 • Green Deer AB
 • Gunnar Nilsson Maskin AB
 • Gunnars Maskiner AB
 • Lantmännen Maskin AB
 • Maskingruppen i Ängelholm AB
 • Norrmaskiner AB
 • OP Maskiner AB
 • Svenbacka Consulting AB
 • Swedish Agro Machinery AB
 • Thorsen-Teknik AB
 • Ystad Traktor & Maskin AB

Prova på-abonnemang

För nya kunder finns möjlighet att prova Nätverks-RTK i 10 dagar utan kostnad.

Fyll i beställningsformuläret (nytt fönster) så aktiverar vi ett prova på-abonnemang åt dig. Efter 10 dagar upphör abonnemanget och du måste då teckna ett ordinarie abonnemang för att kunna fortsätta använda tjänsten.

M2M-simkort

Nätverks-RTK kräver Internetuppkoppling för anslutning mot Swepos.

Swepos erbjuder kostnadsfritt ett M2M-simkort (simkort för maskin-till-maskin-kommunikation) för Nätverks-RTK * (gäller abonnemangsformerna Nätverks-RTK och Anslutningspott). Det går även bra att använda ett eget mobilabonnemang.

M2M-simkortet kan "roama", det vill säga automatiskt koppla över till annan tillgänglig operatör vid svag signal eller om täckning saknas från ursprunglig operatör. M2M-simkortet erhålls endast tillsammans med abonnemang på Nätverks-RTK och beställs via tjänsteportalen (nytt fönster).

Enligt uppgift fungerar inte M2M-simkorten med vissa äldre typer av modem som enbart har stöd för 2G. Är du osäker på vilken typ av modem som sitter i din utrustning kan du kontakta din instrumentleverantör.

Tillägg för Norden

Ett abonnemang på Swepos kan utökas med möjlighet att mäta i Finland och/eller Norge. Samma användarnamn som gäller i Sverige kan användas i de övriga nordiska länderna. Beställ nordiskt tillägg på Mina sidor i Swepos Tjänsteportal (nytt fönster).

Nedanstående priser gäller för utökning av ett Swepos-abonnemang till annat nordiskt land.

Abonnemangsavgifter

Avgift för nordiskt tillägg till Nätverks-RTK
Land Pris, tills vidare fr.o.m. 2010-01-01
Finland 7 000 kr per anslutning/år för obegränsad datamängd
Norge 5 000 kr per anslutning/år för obegränsad datamängd

Kostnad för mobilabonnemang ingår ej, d.v.s. Swepos M2M-simkort får inte användas.

Support

För support vid mätning i Finland, kontakta Geotrim Oy

För support vid mätning i Norge, kontakta Kartverkets kundesenter


* Observera att M2M-simkortet endast får användas tillsammans med Swepos realtidstjänster. Vi förbehåller oss rätten att inaktivera M2M-simkortet med omedelbar verkan vid otillåten användning.

** Abonnemanget är löpande, d.v.s. förlängs automatiskt med ytterligare en period om det inte aktivt sägs upp.

*** Abonnemanget gäller tills potten är slut eller max 12 månader från periodstart.