Tillämpningar för Nätverks-RTK

Nätverks-RTK kan användas för många olika ändamål förutom de typiska mät­ningstekniska tillämpningarna inom bland annat fastighetsbildning och kartläggning. Här hittar du några exempel även på andra användningsområden.

Geodesi och mätning

Swepos ger möjlighet till positionsbestämning på centimeternivå för användare med avancerad GNSS-utrustning, i realtid såväl som med efterberäkning. Du får positionen direkt i referenssystemet SWEREF 99.Schematisk bild som visar hur Nätverks-RTK fungerar och kan användas i olika tillämpningar.

Uppdrag där Swepos tjänster kan hjälpa dig är till exempel inmätning av fastigheter, utsättningsarbeten eller guidning och styrning av maskiner vid anläggningsarbeten.

Till stöd för dina mätuppdrag finns ett antal kostnadsfria tjänster som kan användas för planering, genomförande och utvärdering av dina mätningar.

Jordbruk

Låt jordbruksmaskinen köra sig själv! Precisionsodla med hjälp av Swepos-tjänsten i kombination med maskinstyrning.

Schematisk bild som visar hur Nätverks-RTK fungerar och kan användas i jordbrukstillämpningar.

Maskinen styr sig själv och överlappet mellan dragen på åkern, för att inte missa några ytor, kan minskas då maskinen kör med centimeternoggrannhet. I kombination med data om hur grödan växer på olika delar av fältet kan du anpassa gödselgivan för att få maximal avkastning. Det ger positiva effekter på ekonomi och miljö när maskinens bränsleförbrukning minskar och gödselmängden kan justeras för att begränsa miljöpåverkan.

Näringsliv och teknikutveckling

En robotgräsklippare som kan köra med centimeternoggrannhet, en pistmaskin som bedömer snödjup, självkörande fordon – har du en produkt som behöver positioneras på centimeternivå?

Schematisk bild som visar hur Nätverks-RTK fungerar och kan användas i näringsliv och teknikutveckling.

Om du behöver positionera dig med centimeternoggrannhet i realtid räcker inte mobiltelefonen till. När du ansluter en GNSS-mottagare mot Swepos så kan du få positionen på centimeternivå i realtid. Swepos är en viktig del av den geodetiska infrastrukturen och ger möjlighet till navigeringsstöd och noggrann positionsbestämning för en rad olika GNSS-tillämpningar.

Andra tjänster från Swepos

Förutom Nätverks-RTK erbjuder Swepos även andra tjänster, till exempel