Uppkoppling mot tjänsten

För att ansluta mot Swepos realtidstjänster behövs aktuell uppkopplingsinformation. Det gäller även för de M2M-simkort som Swepos tillhandahåller.

Välj anslutningspunkt

Välj en anslutningspunkt (mount point) för det datainnehåll som önskas:

Anslutningspunkter för Nätverks-RTK
Anslutningspunkt Dataformat Datainnehåll
MSM_GNSS RTCM 3.2 MSM4 GPS/Glonass/Galileo**
RTCM3_GNSS RTCM 3.1 GPS/Glonass L1+L2
RTCM3_GPS RTCM 3.1 GPS L1+L2
RTCM2_GPS RTCM 2.3 GPS L1+L2
DGNSS RTCM 2.3 Nätverks-DGNSS med GPS/Glonass

Om Swepos M2M-simkort

M2M-simkortet erhålls endast tillsammans med abonnemang på Swepos Nätverks-RTK. Vid otillåten användning förbehåller vi oss rätten att inaktivera abonnemanget med omedelbar verkan.

M2M-simkortet kan roama, det vill säga automatiskt koppla över till annan tillgänglig operatör vid svag signal eller om täckning saknas från ursprunglig operatör.

För att din utrustning ska kunna koppla upp sig mot Internet via mobilnäten behöver du ange s.k. access point name, APN, för ditt M2M-simkort.

Ta kontakt med din instrumentleverantör om du behöver hjälp att ändra APN-inställningen i samband med användning av denna typ av simkort.

M2M-simkort som inte används under en 6-månadersperiod inaktiveras automatiskt. Kontakta Swepos-driften för att återaktivera simkortet.
Kort som inte används under en 18-månadersperiod kommer att avslutas och kan därmed inte användas igen.

Telia supportar inte denna typ av simkort. Kontakta Swepos-driften för felsökning eller om du har frågor.


* Om DNS-adressen inte fungerar tillsammans med din GNSS-utrustning, kontakta Swepos-driften för aktuell information om IP-adresser. 

** Samtliga tillgängliga GNSS-signaler ingår. Kontakta Swepos-driften för aktuell information.