Uppkoppling mot tjänsten

För att ansluta mot Swepos realtidstjänster behövs aktuell uppkopplingsinformation. Det gäller även för de M2M-simkort som Swepos tillhandahåller.

Välj anslutningspunkt

Välj en anslutningspunkt (mount point) för det datainnehåll som önskas:

Anslutningspunkter för Nätverks-RTK
Anslutningspunkt Dataformat Datainnehåll
MSM_GNSS RTCM 3.4 MSM4 GPS / Glonass / Galileo / Beidou
MSM_GEC RTCM 3.4 MSM4 GPS / Galileo / Beidou
MSM_GRE RTCM 3.4 MSM4 GPS / Glonass / Galileo
RTCM3_GNSS RTCM 3.1 GPS / Glonass L1+L2
RTCM3_GPS RTCM 3.1 GPS L1+L2
RTCM2_GPS RTCM 2.3 GPS L1+L2
DGNSS RTCM 2.3 Nätverks-DGNSS med GPS / Glonass
RTCM-meddelanden som skickas i Nätverks-RTK
Meddelanden Innehåll
1074/1084/1094/1124 Observationer för GPS, Glonass, Galileo och Beidou på tre frekvensband:
  • GPS: L1, L1C, L2, L2C, L5
  • Glonass: G1, G2
  • Galileo: E1, E5, E5a, E5b, E6
  • Beidou: B1, B1C, B2, B2a, B3
1005 Position för VRS-korrektioner
1007 Antenninformation för VRS
1030/1031 "RTK residual message” för GPS och Glonass
1032 Position för den fysiska station som VRS-korrektionerna baseras på
1033 Antenn- och mottagarinformation
1230 "Glonass bias information"

Om Swepos M2M-simkort

M2M-simkortet erhålls endast tillsammans med abonnemang på Swepos Nätverks-RTK. Vid otillåten användning förbehåller vi oss rätten att inaktivera abonnemanget med omedelbar verkan.

M2M-simkortet kan roama, det vill säga automatiskt koppla över till annan tillgänglig operatör vid svag signal eller om täckning saknas från ursprunglig operatör.

För att din utrustning ska kunna koppla upp sig mot Internet via mobilnäten behöver du ange s.k. access point name, APN, för ditt M2M-simkort.

Ta kontakt med din instrumentleverantör om du behöver hjälp att ändra APN-inställningen i samband med användning av denna typ av simkort.

M2M-simkort som inte används under en 6-månadersperiod inaktiveras automatiskt. Kontakta Swepos-driften för att återaktivera simkortet.
Kort som inte används under en 18-månadersperiod kommer att avslutas och kan därmed inte användas igen.

Telia supportar inte denna typ av simkort. Kontakta Swepos-driften för felsökning eller om du har frågor.


* Om DNS-adressen inte fungerar tillsammans med din GNSS-utrustning, kontakta Swepos-driften för aktuell information om IP-adresser.