Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Riksgränsen Sverige-Norge

Riksgränsen på land mellan Sverige och Norge går från Idefjordens västra strand i Bohuslän upp till Treriksröset. Denna gräns är sammanlagt 1619 kilometer lång och går genom mycket skiftande landskapstyper.

Stenmarkering riksgränsen mellan Sverige och Norge. Fotograf Tor Erik Bakke.
Foto: Tor Erik Bakke, Kartverket.

Den sydligaste delen av riksgränsen mellan Sverige och Norge från Idefjorden upp till norra Värmland kan beskrivas som en historisk kulturgräns med en hel del naturgeografiska inslag som insjöar och bäckar, i vilka riksgränsen går i buktade linjer. Det är endast i denna sydliga del som sådana kroklinjer förekommer. Den nordligaste delen följer nära vattendelaren som en geometrisk konstruktion av rätlinjer, medan mellandelen har en blandning av de olika karaktärerna. En ungefärlig fördelning över de naturtyper gränsen passerar är:

  • 860 km kalfjäll
  • 570 km skog- och buskområden
  • 170 km sjöar och bäckar
  • 20 km odlad mark.
Skyltmarkering riksgränsen mellan Sverige och Norge. Fotograf Tor Erik Bakke.
Foto: Tor Erik Bakke, Kartverket.

Riksgränsen mellan Sverige och Norge finns omtalad redan på 1000-talet i Olav den heliges saga. Bohuslänsgränsen fastlades 1661 genom något som kallas Nasselbackatraktaten, som främst är baserade på freden i Roskilde 1658. Resterande del av gränsen ända upp till Treriksröset behandlas i de utförliga Strömstadstraktaten från 1751. Dessa traktat behandlar för övrigt även en stor del av den nuvarande riksgränsen mellan Norge och Finland.

I gränsuppgången som följde efter Strömstadstraktaten uppfördes 293 riksrösen. Dessa har vid gränsöversyner under århundradena kompletterats med nya riksrösen och andra gränsmärken och några har även tagits bort. I dag definieras gränsen av 642 riksrösen och 11 omarkerade brytpunkter. Av de 642 riksrösena är 614 stenrösen, varav några mer eller mindre ständigt står under vatten. Övriga 28 riksrösen är huvudsakligen markerade genom naturstenar, minnesstenar och träpålar (med skylt).

För närvarande pågår en översyn av riksgränsen mellan Sverige och Norge 2020–2024. Du hittar mer information om detta projekt i menyn.