Informationstillfällen och nyheter

Lantmäteriet erbjuder under 2022 fyra webbsända lunchseminarier där du får information om arbetet med handlingsplanen och dess succesiva framsteg.

Kalender

Vad: Lunchseminarium
När: 8 juni kl.12:00 - 13:00
Var: Via länk
Arrangör: Lantmäteriet och Geodatarådet

Torsdag 8 juni kl. 12-13 bjuder Lantmäteriet och Geodatarådet in till webbsänt lunchseminarium.

Program

Information om Geodatarådets senaste möte och arbetet med visionsarbetet geodataområdet 2040

Magnus Forsberg, Lantmäteriet, berättar dels om agendan vid Geodatarådets möte den 24:e maj och läget i arbetet med att ta fram en målbild Geodataområdet 2040.

Information om och statusuppdatering kring arbete med Nationella grunddata

Malin Klintborg, Lantmäteriet och Lars Harrie, Lunds universitet deltar.
Malin berättar om vilka olika datamängder som man nu jobbar med och hur allt hänger ihop med Sveriges digitala infrastruktur, ENA.

Lars berättar om projektet som han leder och där man jobbar med standardisering av ett antal datamängder i den kommunala samhällsbyggnadsprocessen (Ett smart built environment projekt). 

Välkomna!

Du deltar via denna länk (nytt fönster)

Vad: Lunchseminarium
När: 6 oktober kl.12:00 - 13:00
Var: Via länk
Arrangör: Lantmäteriet och Geodatarådet

Mer information kommer senare.

Vad: Lunchseminarium
När: 19 december kl.12:00 - 13:00
Var: Via länk
Arrangör: Lantmäteriet och Geodatarådet

Mer information kommer senare.


Tidigare seminarier

Här kan du ta del av inspelningar och dokument från tidigare genomförda seminarier.

Geodataseminarium 2023-02-01

Den 1 februari bjöd Lantmäteriet och Geodatarådet in till Geodataseminarium - I riktning mot framtiden. Ämnet för årets seminarium var: Var ser vi att vi behöver vara med digitaliseringen 2040, och vilka utmaningar behöver vi gemensamt klara av för att nå dit?

Moderator var Anders Sandin, verksamhetsområdeschef Geodata på Lantmäteriet.

Här kan du ta del av inspelningen från seminariet den 1 februari (nytt fönster).

Lunchseminarium 2023-02-27

Här kan du ta del av lunchseminariet från den 27 februari (nytt fönster)

Lunchseminarium 2022-12-14

Här kan du ta del av lunchseminariet från den 14 december (nytt fönster). 

Lunchseminarium 2022-10-13

Här kan du ta del av lunchseminariet från den 13 oktober (nytt fönster).

Lunchseminarium 2022-06-14

Här kan du ta del av lunchseminariet från den 14 juni (nytt fönster).

Workshop Rymddata för Agenda 2030 2022-05-12

Arbetsgruppen för Geodatastöd i Agenda 2030-arbetet bjöd in till en workshop om rymddata och dess användning för uppföljning och genomförande av Agenda 2030. Syftet med workshopen är att öka kunskapen både om datakällorna, deras möjligheter och om de behov av ny eller förbättrad datatillgång som finns inom Agenda 2030-arbetet. Målet med workshopen är att bygga upp en mer samlad bild kring behoven, både när det gäller data och analys. Resultatet dokumenterades och redovisades för Geodatarådet och Myndighetssamverkan Copernicus.

Lunchseminarium 2022-02-23

Här kan du ta del av lunchseminariet från den 23 februari (nytt fönster)

Geodataseminarium 2022-02-03

Den 3 februari 2022 bjöd Lantmäteriet och Geodatarådet in till webbsänt Geodataseminarium med temat ”Geodata ger möjligheter för innovation”.

Moderator var Anders Sandin, Verksamhetsområdeschef vid Geodata på Lantmäteriet.

Här kan du ta del av inspelningen från seminariet den 3 februari (nytt fönster).