Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Informationstillfällen och nyheter

Lantmäteriet erbjuder under 2022 fyra webbsända lunchseminarier där du får information om arbetet med handlingsplanen och dess succesiva framsteg.

Kalender

Vad: Lunchseminarium
När: 13 oktober kl.12:00 - 13:00
Var: Digitalt via länk
Arrangör: Lantmäteriet och Geodatarådet

Mer information kommer senare. 

Vad: Lunchseminarium
När: 14 december kl.12:00 - 13:00
Var: Digitalt via länk
Arrangör: Lantmäteriet och Geodatarådet

Mer information kommer senare. 


Tidigare seminarier

Här kan du ta del av inspelningar och dokument från tidigare genomförda seminarier.

Lunchseminarium 2022-06-14

Här kan du ta del av lunchseminariet från den 14 juni (nytt fönster)

Lunchseminarium 2022-02-23

Här kan du ta del av lunchseminariet från den 23 februari (nytt fönster)

Geodataseminarium 2022-02-03

Den 3 februari 2022 bjöd Lantmäteriet och Geodatarådet in till webbsänt Geodataseminarium med temat ”Geodata ger möjligheter för innovation”.

Moderator var Anders Sandin, Verksamhetsområdeschef vid Geodata på Lantmäteriet.

Här kan du ta del av inspelningen från seminariet den 3 februari (nytt fönster).

Lunchseminarium 2021-12-21

Här kan du ta del av lunchseminariet från den 21 december (nytt fönster)

Lunchseminarium 2021-10-07

Här kan du ta del av lunchseminariet från den 7 oktober (nytt fönster)

Lunchseminarium 2021-06-08

Här kan du ta del av lunchseminariet från den 8 juni (nytt fönster).

Lunchseminarium 2021-02-25

Här kan du ta del av lunchseminariet från den 25 februari (nytt fönster).

Geodataseminarium 2021-02-02

Den 2 februari 2021 bjöd Lantmäteriet och Geodatarådet in till webbsänt Geodataseminarium - En ny Geodatastrategi med hållbarhet i fokus. Moderator är Anders Sandin, Verksamhetsområdeschef vid Geodata på Lantmäteriet. Nedan finns inspelningen från seminariet, uppdelad på 9 filmer.

Film 1 - Inledning med Susanne Ås Sivborg (nytt fönster) 

Susanne Ås Sivborg, Geodatarådets ordförande och Lantmäteriets Generaldirektör inleder seminariet.

Film 2 - Öppningsanförande - Geodata för ett mer hållbart Sverige (nytt fönster)

Susanne Ås Sivborg, Katarina Norén, Sjöfartsverkets Generaldirektör och Anneli Wirtén, SGU Generaldirektör pratar om geodata för ett mer hållbart Sverige.    

Film 3 - Ny nationell geodatastrategi för 2021-2025 (nytt fönster)

Anders Sandin och Magnus Forsberg från Lantmäteriet presenterar den nya nationella geodatastrategin för 2021-2025  

Film 4 - Geodatarådets nya handlingsplan för 2021 samt goda nyttoexempel: Geodata som hejdar skogsdöden (nytt fönster)

Magnus Forsberg, Lantmäteriet presenterar innehållet i de olika aktiviteterna som Geodatarådet har som plan att genomföra under 2021. Patrik André, Skogsstyrelsen berättar om hur öppna och tillgängliga data hjälper Sverige att tackla skogsdöden i spåren av det svåraste insektsangreppet det här århundradet. Hör exemplet på hur innovation med laser-satellit och samverkande myndighetsdata på ett påtagligt sätt hjälper Sverige att bli mer robust och hållbart.

Film 5 - Goda nyttoexempel: Nationell markrörelsetjänst med InSAR samt Geodata gör Göteborgs stad mer hållbar (nytt fönster)

Tobias Edman, Rymdstyrelsen berättar hur Rymdstyrelsen tillsammans med Trafikverket finansierar ett projekt för att utvärdera nyttan och möjligheterna med en rikstäckande markrörelsetjänst baserad på InSAR-data från Copernicusprogrammet. Med information på millimeternivå om markrörelser kan samhällets beredskap mot klimatförändringar öka och underhållskostnaderna för infrastruktur och fastigheter minska.

Andreas Jonsson från Göteborgs stad berättar om de olika åtgärderna som genomförs med målet om en hållbar stad och då med geodata som ett nav i den förändringen.     

Film 6 - Goda nyttoexempel: Geodata som ger förståelse för framtida planering (nytt fönster)

Anette Jönsson, SMHI presenterar den information om framtida havsnivåer som finns tillgängligt på hemsidan och via öppna data    

Film 7 - Internationell utblick inom Geodataområdet (nytt fönster)

Mikael Lilje, chef vid Lantmäteriets internationella enhet, ger en översiktlig presentation av UNGGIM:s rapport om Future Trends in geospatial information management, ett dokument som publicerades under 2020.    

Film 8 - Panelen svarar på inkomna mentifrågor (nytt fönster)

Anders Sandin modererar frågor inkomna via menti.

Film 9 - Avslutning av seminarium (nytt fönster)

Frågor till panelen (pdf)

Susanne Ås Sivborg avslutar seminariet.


Nyheter

Kompetensbrist inom Geodatabranschen, 2022-02-24.