Informationstillfällen och nyheter

Lantmäteriet erbjuder under 2024 fyra webbsända lunchseminarier där du får information om arbetet med handlingsplanen och dess succesiva framsteg.

Kalender

Vad: Lunchseminarium
När: 8 mars kl.12:00 - 13:00
Var: Via länk
Arrangör: Lantmäteriet och Geodatarådet

Välkomna till Geodatarådets lunchseminarium 8 mars 2024

Fredag 8 mars kl 12.00-13.00 bjuder Lantmäteriet och Geodatarådet in till webbsänt lunchseminarium.

Program

  • Magnus Forsberg, Lantmäteriet, berättar kort om Geodatarådets möte den 20 februari
  • Kort intervju med Karin Larsson från Lunds universitet och Fredrik Zetterqvist från högskolan i Gävle om deras behov i syfte att få fler sökande till utbildningar.
  • Sofi Almkvist och Linn Norén från Geoforum, Maria Nässert Ericsson, Lantmäteriet, berättar om arbetet med att ta fram en plattform till stöd för kampanj i syfte att få fler sökande till utbildningar inom geodata
    Välkomna!

Du deltar via denna länk: https://play.quickchannel.com/play/9ggeiyi

Vad: Lunchseminarium
När: 3 juni kl.12:00 - 13:00
Var: Via länk
Arrangör: Lantmäteriet och Geodatarådet

Mer information kommer senare.

Vad: Lunchseminarium
När: 2 oktober kl.12:00 - 13:00
Var: Via länk
Arrangör: Lantmäteriet och Geodatarådet

Mer information kommer senare.

Vad: Lunchseminarium
När: 13 december kl.12:00 - 13:00
Var: Via länk
Arrangör: Lantmäteriet och Geodatarådet

Mer information kommer senare.


Tidigare seminarier

Här kan du ta del av inspelningar och dokument från tidigare genomförda seminarier.

Geodataseminarium 2024-02-01

Den 1 februari bjöd Lantmäteriet och Geodatarådet in till Geodataseminarium - I riktning mot framtiden. Ämnet för årets seminarium var en vision för geodataområdet 2040.
Moderator var Malin Klintborg, Lantmäteriet.

Här kan du ta del av lunchseminariet från den 1 februari (nytt fönster)

Lunchseminarium 2023-12-21

Här kan du ta del av lunchseminariet från den 21 december (nytt fönster)

Lunchseminarium 2023-10-09

Här kan du ta del av lunchseminariet från den 9 oktober (nytt fönster)

Då vi inte hann besvara alla frågor under sändningen hittar du svaren på dessa här.

När i tid ungefär kommer det vara fastställt exakt vilka av Lantmäteriets produkter som kommer bli avgiftsfria och ifall det blir nya avgiftsfria produkter, exakt vilken data dessa produkter kommer innehålla?

Svar från Mikael Jenssen, Lantmäteriet: Arbetet att se över produkterna med innehållande värdefulla datamängder pågår och exakt hur det påverkas kommer vi att få återkomma till. Parallellt som vi arbetar med våra produkter behöver vi säkerställa framtida finansiering innan vi vet exakt vad vi kan göra.

I direktivet finns det med antal våningar på byggnader. Är det något som finns? Kommer tas fram? Kan bara tro att det är Lantmäteriet man frågar?

(Inte besvarad ännu)

Lägger ni ut presentationerna för meranvändning? Bra tex i samband med dialog med kommun-politiker för en större omvärldsförståelse.

Svar från Magnus Forsberg, Lantmäteriet: Vi lägger inte ut presentationerna men är det någon som har behov av något speciellt material kontakta magnus.forsberg@lm.se

Vilken teknisk samverkan sker mellan era myndigheter för drift, förvaltning och publicering av era öppna datamängder?

Svar från Linn Gardell, Sjöfartsverket: Vi kan tänka oss att samarbeta kring publicering av gemensamma datamängder i de fall det ger mening. Vi undersöker ännu möjligheterna för detta.

Lunchseminarium 2023-06-08

Här kan du ta del av lunchseminariet från den 8 juni (nytt fönster)

Geodataseminarium 2023-02-01

Den 1 februari bjöd Lantmäteriet och Geodatarådet in till Geodataseminarium - I riktning mot framtiden. Ämnet för årets seminarium var: Var ser vi att vi behöver vara med digitaliseringen 2040, och vilka utmaningar behöver vi gemensamt klara av för att nå dit?

Moderator var Anders Sandin, verksamhetsområdeschef Geodata på Lantmäteriet.

Här kan du ta del av inspelningen från seminariet den 1 februari (nytt fönster).

Lunchseminarium 2023-02-27

Här kan du ta del av lunchseminariet från den 27 februari (nytt fönster)