Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Höjdsystem

Höjd över havet anges i ett höjdsystem, som består av ett antal så kallade fixpunkter.

När vi anger "höjd över havet" är det egentligen höjd över geoiden vi menar. Geoiden är alltid vinkelrät mot tyngdkraften. Med höjd över havet (H) avses alltså avståndet längs lodlinjen från den aktuella punkten till geoiden.

Vad är ett höjdsystem?

Ett höjdsystem består av ett antal, på marken väl markerade, så kallade fixpunkter. Varje fixpunkt är noggrant inmätt och representerar höjden i det aktuella höjdsystemet på den punkten. Höjdsystemet är också nära förknippat med ett antal parametrar som bland annat definierar höjdsystemets nollpunkt, hur beräkningen av höjderna har gått till och vilket år (epok) som höjderna är giltiga för.

Höjdfixarna används sedan som utgångspunkter för att mäta höjdskillnader till andra objekt, som då kan höjdbestämmas.

Höjd över geoiden är det lodräta avståndet mellan geoiden och markytan.

Med tiden påverkas höjdsystemet av en rad yttre faktorer; fixpunkter blir förstörda och de kan röra sig på grund av sättningar i marken. Det inbördes höjdförhållandet mellan fixpunkterna ändras också på grund av landhöjning. En och samma fixpunkt som är bestämd i olika höjdsystem kan därför ha olika höjd i de olika systemen. Skillnaden kan också bero på att de olika höjdsystemen till exempel har olika nollpunkt.

Svenska höjdsystem

Sveriges nya nationella höjdsystem, RH 2000, blev officiellt 2005 och grundas på den tredje precisionsavvägningen som genomfördes under åren 1979‑2003. Äldre nationella höjdsystem i Sverige är RH 00 och RH 70. Förutom dessa finns en mängd lokala höjdsystem med bättre eller sämre koppling till de nationella.

För närvarande pågår införandet av det nya höjdsystemet RH 2000, på såväl nationell som lokal/kommunal nivå.

Läs mer i Historik - höjdsystem (pdf, 0,2 MB, nytt fönster).