Jämförelse mellan kod- och bärvågsmätning | Lantmäteriet
Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Jämförelse mellan kod- och bärvågsmätning

Bärvågsmätning är mer komplicerad än kodmätning, både med avseende på utrustning och mätmetoder. Mätosäkerheten i bärvågsmätning är dock lägre.
  Kodmätning Bärvågsmätning
Tidsåtgång Kort observationstid (sekunder) Kort till lång observationstid (fåtal sekunder till timmar), beroende på tillämpning.
Mottagare Enkla GNSS-mottagare Avancerade GNSS-mottagare
Mätosäkerhet (i plan) Meternivå vid absolut positionering. Decimeternivå vid relativ positionering. Centimeternivå vid relativ positionering med bestämning av periodobekanta.
Känslighet för signalavbrott Mindre känslig, eftersom mätperioden är kort. Mer känslig, eftersom bestämning av periodobekanta kräver oavbruten mätning (ibland över lång tid).