Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Abonnemangsformer

Beroende på vilka behov du har, finns olika abonnemangsformer för Nätverks-RTK.

Varje abonnemang ger en anslutning till tjänsten, för användning över hela landet.

Om du har ett abonnemang på Nätverks-RTK kan du utöka det för att gälla även i Finland och Norge. Detta beställs separat.

Ett M2M-simkort ingår kostnadsfritt i nätverks-RTK-abonnemanget*. I abonnemangen på Nätverks-RTK ingår dessutom Nätverks-DGNSS.

Pris för abonnemang
Abonnemang Pris
Nätverks-RTK** 15000 kr/abonnemang/år***
Nätverks-RTK, 90 dagar 5000 kr/abonnemang
Nätverks-RTK, 30 dagar 2000 kr/abonnemang
Nätverks-RTK, anslutningspott** 5000 kr/abonnemang/år

Mer information

Abonnemanget kan användas dygnet runt utan begränsning. Det är det vanligaste abonnemanget och passar all mätverksamhet.

De tidsbegränsade abonnemangen kan användas dygnet runt utan begränsning. Abonnemangen passar vid kortare projekt eller säsongsarbeten där du behöver obegränsad tillgång till data.

Vid tecknande av abonnemangen så får du tillgång till tjänsten från önskat startdatum och 30 alternativt 90 dagar framåt. Abonnemanget avslutas automatiskt när perioden löper ut. Om du vill förlänga perioden så måste du beställa ett nytt abonnemang (nytt fönster).

M2M-simkort ingår inte i de tidsbegränsade abonnemangen.

Vid tecknande av ett anslutningspott-abonnemang ingår 1000 minuter uppkoppling mot tjänsten. (1000 uppkopplingsminuter motsvarar 16 timmar och 40 minuter.)

Detta passar om man inte använder tjänsten regelbundet eller under långa stunder, men behöver tillgång till den under året.

Anslutningspotten kan nyttjas från abonnemangets startdatum och ett år framåt. Påfyllning av potten görs av abonnemangets registrerade administratör via Mina sidor (nytt fönster). Potten måste fyllas på minst en gång per abonnemangsperiod**.

Det går bra att byta abonnemangsform till obegränsat datauttag om anslutningspotten inte räcker till. Kontakta Swepos för mer information.

För maskinstyrningstillämpningar inom jordbruk samarbetar Swepos med ett antal företag inom lantbrukssektorn.

Samarbetet syftar till att ge så bra stöd och support som möjligt till de användare inom lantbrukssektorn som använder Nätverks-RTK tillsammans med olika produktspecifika maskinstyrningsutrustningar.

För anslutning till Nätverks-RTK hänvisar vi till följande företag:

 • AG Precision ApS
 • Agrotech Sverige AB
 • Bil & Maskin Skåne AB
 • Bil- och Traktorservice i Stigtomta AB
 • Dataväxt AB
 • Gunnar Nilsson Maskin AB
 • Gunnars Maskiner AB
 • Lantmännen Maskin AB
 • Maskingruppen i Ängelholm AB
 • Norrmaskiner AB
 • OP Maskiner AB
 • Stig Svenssons Motorverkstad AB
 • Swedish Agro Machinery AB
 • Söderberg & Haak Maskin AB
 • Värmdal & Traktorservice AB
 • Ystad Traktor & Maskin AB

För nya kunder finns möjlighet att prova Nätverks-RTK i 10 dagar utan kostnad.

Fyll i beställningsformuläret (nytt fönster) så aktiverar vi ett prova på-abonnemang åt dig. Efter 10 dagar upphör abonnemanget och du måste då teckna ett ordinarie abonnemang för att kunna fortsätta använda tjänsten.

Nätverks-RTK kräver Internetuppkoppling för anslutning mot Swepos.

Swepos erbjuder kostnadsfritt ett M2M-simkort (simkort för maskin-till-maskin-kommunikation) för Nätverks-RTK* (gäller abonnemangsformerna Nätverks-RTK och Anslutningspott). Det går även bra att använda ett eget mobilabonnemang.

M2M-simkortet kan "roama", det vill säga automatiskt koppla över till annan tillgänglig operatör vid svag signal eller om täckning saknas från ursprunglig operatör. M2M-simkortet erhålls endast tillsammans med abonnemang på Nätverks-RTK och beställs via tjänsteportalen (nytt fönster).

Enligt uppgift fungerar inte M2M-simkorten med vissa äldre typer av modem som enbart har stöd för 2G. Är du osäker på vilken typ av modem som sitter i din utrustning kan du kontakta din instrumentleverantör.

Ett abonnemang på Swepos kan utökas med möjlighet att mäta i Finland och/eller Norge. Samma användarnamn som gäller i Sverige kan användas i de övriga nordiska länderna.

Nedanstående priser gäller för utökning av ett Swepos-abonnemang till annat nordiskt land.

Beställ nordiskt tillägg till ditt RTK-abonnemang (pdf, nytt fönster).

Abonnemangsavgifter

Avgift för nordiskt tillägg till Nätverks-RTK
Land Pris, tills vidare fr.o.m. 2010-01-01
Finland 7 000 kr/år/anslutning för obegränsad datamängd
Norge 5 000 kr/år/anslutning för obegränsad datamängd

Kostnad för mobilabonnemang ingår ej, d.v.s. Swepos M2M-simkort får inte användas.

Support

För support vid mätning i Finland, kontakta Geotrim Oy

För support vid mätning i Norge, kontakta Kartverkets kundesenter

* Observera att M2M-simkortet endast får användas tillsammans med Swepos realtidstjänster. Vi förbehåller oss rätten att inaktivera M2M-simkortet med omedelbar verkan vid otillåten användning.

** Abonnemanget är löpande, d.v.s. förlängs automatiskt med ytterligare en period om det inte aktivt sägs upp.

*** Möjlighet till offert vid tredje abonnemanget.