Languages Lättläst Teckenspråk

Hydrografi i nätverk

Hydrografi bildar basen för många andra geodata och inte minst för analyser av allt i landskapet som har kopplingar till vatten.
Hydrografi i nätverk
Ur SIS standard för Ytvattensystem SS 637008:2006.

Behovet av bra hydrografiska data med en god geografisk beskrivningsnivå och sammanhållen struktur är stort inom flera verksamhetsområden. Bra data möjliggör korrekta bedömningar bland annat inom miljösektorn och i klimatanpassningsarbetet. Lantmäteriet och SMHI har därför initierat en samverkan kring hydrografi, med syfte att skapa ett rikstäckande hydrografiskt nätverk.