Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Swepos tjänster

Swepos tjänster ger möjlighet till positionsbestämning med GNSS direkt i referenssystemet SWEREF 99. Swepos erbjuder såväl realtidstjänster som tjänster för efterberäkning av GNSS-observationer.

Swepos-data kan antingen användas för beräkning av statiska mätningar eller för RTK-mätning.

Realtidstjänster

Med realtidstjänsterna bestäms din position i realtid, i direkt anslutning till din GNSS-mätning.

Nätverks-RTK används då kvalitetskraven är höga – mätosäkerheten för positionen i SWEREF 99 är på centimeternivå. För att kunna använda tjänsten krävs att användaren har en avancerad GNSS-utrustning. I tjänsten ingår även Nätverks-DGNSS.

I öppna data ingår DGNSS som kan användas då kvalitetskraven inte är de högsta. Lägesosäkerheten för positionen i referenssystemet SWEREF 99 är på meternivå, beroende på GNSS-enhetens prestanda.

Realtidstjänsterna kräver att användaren kopplar upp sin utrustning mot Swepos dataströmmar, vanligtvis via mobilt Internet.

Tjänster för efterberäkning

Med efterberäkningstjänsterna bestämmer du din position efter genomförd GNSS-mätning. Swepos erbjuder referensstationsdata för beräkning av både statiska mätningar och RTK-mätningar.

Du kan själv beställa och ladda hem referensstationsdata för efterberäkning i egen programvara, eller använda beräkningstjänsten för beräkning av dina statiska mätningar.

För dig som inte kan använda nätverks-RTK-tjänsten i realtid, t.ex. på grund av dålig mobiltäckning, kan vi generera s.k. virtuell rinex för en godtycklig position, som ger möjlighet till noggrann positionsbestämning i efterhand.

Stödtjänster

Med hjälp av stödtjänsterna kan du planera och genomföra dina mätningar på ett sätt som ökar förutsättningarna för goda resultat, oavsett om din position beräknas i realtid eller i efterhand.