Tjänsteexport

Tjänsteexporten är Lantmäteriets bidrag till den svenska politiken för global utveckling. Politiken koncentreras på insatser som medverkar till att bekämpa fattigdom och ge ekonomisk, ekologisk och social utveckling. Lantmäteriets bidrag kännetecknas av frågeställningar kopplade till landfrågor.

Länder som vi är verksamma i

Tjänsteexporten bedrivs dels som myndighetssamarbete med lantmäterimyndigheter i Sidas biståndsländer, grundat på en ramöverenskommelse med Sida.

Lantmäteriet bedriver för närvarande projekt i följande länder:

  • Albanien (samarbete med Skatteverket)
  • Liberia
  • Nordmakedonien
  • Rwanda
  • Serbien

Vi har dessutom två ITP-program (International Training Programme) med deltagare från Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania och Zambia. Det andra är med deltagare från Liberia och Zimbabwe.

Exempel på insatser

Ta del av artiklar: