Nordiskt samarbete

Sedan många år tillbaka finns ett avtal som reglerar inriktning på och former för samarbetet mellan de nordiska lantmäteriorganen.

Cheferna för de nordiska lantmäteriverken möts årligen för att utbyta erfarenheter.
Permanenta arbetsgrupper finns för samverkan inom fastighetsbildning, inskrivning, marknadsutveckling, teknikutveckling, copyrightfrågor samt personal- och ekonomiadministration.

Särskilda avtal reglerar formerna för utbyte av geografiska data i gränsområdena mellan länderna samt om samarbete vid produktion av gemensamma produkter.