Medverkan i FN:s verksamhet

Vi är den myndighet som representerar Sverige i United Nations Initiative on Global Geospatial Information Management (UN-GGIM).

Vad är UN-GGIM?

UN-GGIM är ett initiativ för att på högsta nivå diskutera, främja och koordinera globala geodataaktiviteter. UN-GGIM rapporterar till ECOSOC, som står för United Nations Economic and Social Council.

Vår medverkan

Vi är den myndighet som representerar Sverige, men ett tätt samarbete med främst SCB är nödvändigt.

Förutom UN-GGIM medverkar vi i:

Läs mer om UN-GGIM (nytt fönster).