Medverkan i organisationers verksamhet

Lantmäteriet medverkar i flera europeiska och internationella organisationer för att följa vad som sker i andra länder, ta fram och driva gemensamma policyfrågor och för att bidra till utvecklingen av harmoniserade data och tjänster.

Ett urval av organisationer i Europa där Lantmäteriet medverkar:

Lantmäteriet är också medlem i EuroGeographics, som är de europeiska lantmäterimyndigheternas samverkansorgan, samt Internationella Lantmätarföreningen (FIG), en global organisation som företräder hela Lantmäteriets verksamhetsområde.

Lantmäteriet är genom medlemskapet i Svenska Institutet för Standardisering (SIS) medlem i ISO:s kommitté för geodata.