Internationella Lantmätarföreningen (FIG)

Här kan du läsa om Internationella lantmätarföreningen (FIG).

Vad är FIG?

FIG är en global organisation som företräder hela Lantmäteriets verksamhetsområde. Det är en federation av nationella medlemsföreningar men andra medlemsformer finns också. Från Sverige kan nämnas att föreningen Samhällsbyggarna är medlemmar och har rösträtt men att även Lantmäteriet är medlemmar i FIG.

FIG grundades 1878 i Paris och var känd som Fédération Internationale des Géomètres. FIG har engelska som officiellt språk och heter därmed numera International Federation of Surveyors. Det är en FN erkänt icke-statlig organisation (NGO), som representerar mer än 120 länder världen över.

Vad bidrar FIG till?

FIG bidrar till ett internationellt forum för diskussion och utveckling av yrket samt även bidrar till att lyfta vår verksamhet in den globala agenda. Som exempel kan då nämnas vårt bidrag till att uppnå Förenta Nationernas hållbarhetsmål eller bidra till klimatanpassning.

Läs mer om FIG på organisationens webbplats (på engelska, nytt fönster).