EuroGeographics

Lantmäteriet är medlem i EuroGeographics, som är de europeiska lantmäterimyndigheternas samverkansorgan. En viktig uppgift för EuroGeographics är att samverka med EU:s institutioner och att samordna och företräda medlemmarnas ståndpunkter i samband med olika initiativ inom EU.

Under senare år har flera projekt bedrivits för att underlätta för de nationella kartverken att genomföra kraven enligt Inspire-direktivet. Läs mer på EuroGeographics webbplats (nytt fönster).