Initiativ på EU-nivå

För Sveriges räkning är Lantmäteriet representant i förberedelser och genomförande av skilda initiativ inom EU.

INSPIRE - en europeisk infrastruktur för geodata

INSPIRE står för Infrastructure for Spatial Information in Europe. Det är ett EU-direktiv som fastställer bindande bestämmelser för att inrätta en infrastruktur för geodata inom EU.

Syftet med INSPIRE är att ge bättre tillgång till offentliga geodata, för tillämpning på miljöfrågor, via tjänster på Internet. Myndigheter ska på ett effektivare sätt kunna utbyta data med varandra.

Läs mer om INSPIRE på EU-kommissionens webbplats (nytt fönster).

Reglering av det svenska genomförandet

Lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation och förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation reglerar det svenska genomförandet av EU-direktivet INSPIRE.

Lantmäteriet ansvarar för att samordna det nationella genomförandet av INSPIRE

Samordningsansvaret innefattar att stödja, tydliggöra och tolka krav samt förmedla nationella synpunkter. Lantmäteriet är även Sveriges kontaktpunkt gentemot EU-kommissionen.

Läs mer om samordningen av INSPIRE.

Copernicus

Copernicus är EU:s jordobservationsprogram, som vårdar jorden och dess miljö till nytta för alla människor i Europa. Copernicus erbjuder informationstjänster baserade på jordobservationsdata via satellit och fältdata (icke-rymdbaserad).

Lantmäteriet medverkar i olika projekt knutna till Copernicus och deltar också i den nationella samverkansgruppen Myndighetssamverkan Copernicus som syftar till att främja användningen av Copernicus information, data och tjänster samt att samordna svenska krav på Copernicusprogrammet.

Läs mer om Copernicus på Copernicus webbplats (nytt fönster).