Liberias första nationella landkonferens

Den 1 mars 2022 ägde Liberias första nationella landkonferens rum. Ett firande av tre år med Liberias Land Rights Act.

Bild på medarbetare från Lantmäteriet som deltog i  landkonferensen.
Från vänster, Asko Annala, jurist på internationella enheten Lantmäteriet, Christopher Byren, Lantmäteriets projektledare i Liberia.

Konferensen stöttades av Lantmäteriets Sida-finansierade projekt ILAMP, “Capacity Building for an Inclusive Land Administration and Management Project”.

Från Lantmäteriet deltog bland andra Christopher Byren, Lantmäteriets projektledare i Liberia och Asko Annala, jurist på internationella enheten.

Bild på Urban Sjöström Sveriges ambassadör i Liberia.
Urban Sjöström, svenske ambassadören i Liberia invigningstalade på konferensen.
Bild som visar dans och uppvisningar under konferensen.
Liberias första landkonferens firades med dans och uppvisningar. 
Bild som visar dans och uppvisningar under konferensen.
Det firas med dans och uppvisningar.