Viktigt steg till landäganderätt för Liberias landsbygdsbefolkning

Lantmäteriets ILAMP-projekt i Liberia lanserade den 3 december 2021 en webbaserad geodatalösning som bidrar till ett förbättrat samarbete mellan LLA (Liberia Land Authority) och civilsamhällsorganisationer. I Liberia pågår ett arbete med att formalisera ”customary land” för att utfärda lagfart för mark som landsbygdsbefolkningen tidigare enbart ägt av sedvanerätt.

Människor lyssnar på presentationen av verktyget.
Många inbjudna gäster närvarade när verktyget presenterades i Monrovia på fredagen.

Vad innebär verktyget för Liberia?

Lanseringen av det webbaserade verktyget Community Land Intervention Monitoring Tool (CLIMT), är ett viktigt steg i arbetet med att säkra landrättigheterna för Liberias landsbygdsbefolkning.

Liberia är ett land där en stor del av ägandet är byggt på sedvanerätt – så kallat ”customary land” – utan ett formellt registrerat ägande. Det här håller på att förändras och i den processen är många civilsamhällesorganisationer inblandade.

Utmaningen är att det saknas en samordning mellan dessa organisationer och landets myndighet för landfrågor; Liberia Land Authority (LLA).

Idén kommer från Lantmäteriet

Det är mot den bakgrunden som Lantmäteriets ILAMP-projekt initierade framtagandet av ett verktyg som ska underlätta koordineringen av de insatser som görs ute i fält inom landfrågor. Verktyget har sedan utvecklats av organisationen Cadasta.

Behovet av en samordning upptäcktes av Christopher Byren, som är Lantmäteriets projektledare i Liberia, ganska snart efter att han kommit på plats i landet.

- Det känns fantastiskt att vi genom Lantmäteriets projekt kan bidra till att förbättra möjligheterna för Liberias landsbygdsbefolkning, och särskilt kvinnor, att få lagfart för den mark som de äger, säger Christopher Byren som demonstrerade verktyget under fredagens lansering.

Bilden föreställer fyra personer. Från vänster: Johan Romare (svenska ambassaden i Liberia), Christopher Byren (Lantmäteriets ILAMP-projekt), Philomena Bloh Sayeh (vice chairperson LLA), samt Frank Pichel (Cadasta).
Från vänster: Johan Romare (svenska ambassaden i Liberia), Christopher Byren (Lantmäteriets ILAMP-projekt), Philomena Bloh Sayeh (vice chairperson LLA), samt Frank Pichel (Cadasta).

Rapporterar in i verktyget

Presskonferens där Christopher Byren och Frank Pichel fick svara på frågor från liberianska journalister.
Efter presentationen hölls en spontan presskonferens där Christopher Byren och Frank Pichel fick svara på frågor från liberianska journalister.

Civilorganisationerna kan nu snabbt rapportera in sina insatser, exempelvis gränsutmätningsarbeten. Det sker enligt en datamodell som utformats av LLA, vilket därmed säkerställer att informationen blir konsekvent.

Verktyget bidrar också till en transparens i process som annars är ganska ”stängd” - även allmänheten kommer att kunna ta del av viss information och följa utvecklingen.

Vid lanseringen i Monrovia deltog inbjudna gäster från bland annat LLA:s ledning och olika civilsamhällesorganisationer. Även representanter från svenska ambassaden i Liberia närvarade; däribland Johan Romare (Head of Development Cooperation, Deputy Head of Mission) och Charles Lawrence (National Programme Officer).

”Fullständigt avgörande för Liberias framtid”

Människor runt ett bord lyssnar
Landfrågor är ett ämne som engagerar och är också en avgörande fråga för Liberias framtid.

Johan Romare menar att samarbetet mellan Lantmäteriet och systermyndigheten i Liberia är väldigt viktigt. Rätten till mark och ifrågasättandet av vem som äger vilken mark, var en av huvudorsakerna till inbördeskriget i Liberia – och skapar konflikter än idag.

- Det här mödosamma arbetet som Lantmäteriet är inne i med att hjälpa sin motsvarighet i Liberia att kunna genomföra den lagstiftning som nu finns, med de olika ägande- och brukarformer av mark som man identifierar, det är fullständigt avgörande för Liberias framtid, säger Johan Romare.

Kvinnors möjlighet att ta kontroll över sina liv

Det handlar inte bara om markfrågor utan även om demokrati, mänskliga rättigheter, om kvinnors rättigheter att kunna försörja sig själva och ta kontroll över sina liv genom att ha makt över den mark som är deras mark och även om en hållbar ekonomisk utveckling.

- Så vi tycker att det här samarbetet är centralt och hoppas att det kommer att leda till en verklig förändring , säger Johan Romare.