Ortofoto Nedladdning, Inspire

Tjänsten innehåller ortofoton (skalriktiga flygbilder) i färg (RGB) med upplösningen 0,5 m. Tjänsten uppfyller kraven för EU-direktivet Inspire.

Kort om produkten

Logotype för tjänster som uppfyller riktlinjer enligt EU-direktivet Inspire

Tjänsten innehåller den senaste rikstäckningen av ortofoton i färg med upplösning 0,5 m, som ligger uppdelade per kommun. Varje indexruta i resp. kommun finns tillgänglig i SWEREF 99 TM samt kommunens lokala zon. Till varje indexruta (5x5 km) i resp. kommun hör en zippad fil, innehållande en bildfil i LZW-komprimerad GeoTIFF, två koordinatfiler (tfw och tab) samt tre metadatafiler i GeoJSON.

Den tekniska lösningen på nedladdningsplatsen är ett så kallat Atomflöde. Det finns många olika klienter som kan läsa av flödet varav webbläsare är en. Webbläsarnas stöd för att läsa Atomflöden varierar.

Så ofta uppdateras informationen

Tjänsten uppdateras kontinuerligt med nya ortofoton allt eftersom de framställs.

Läs mer om Ortofoto

Produktinformation om Ortofoto.

I tjänsten GeoLex, som du hittar via denna länk, finns sökbar information om metadata för flygbilder och ortofoton.

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster.

Tjänster som uppfyller Inspire finns att se avgiftsfritt i Geodataportalen. Där finns även utförligare information om tjänsterna.

Inspire:s webbplats (nytt fönster) kan du läsa de genomförandebestämmelse som ligger till grund för våra Inspire-tjänster.

Dokumentation

Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Vi hänvisar till:

Leveransinformation och metadata

Ortofotona kan laddas ner i färg med upplösningen 0,5 m.   

Filuppsättning

Filnamnet består av indexrutans beteckning, följt av årtal med fyra siffror. Filer som laddas ner i SWEREF lokala zoner namnsätts med ett zon-prefix först i filnamnet, t.ex. 1200. I de fall ortofotot består av delar av ortofoton från olika årtal, så är det årtalet som huvuddelen av ytan har som finns i filnamnet.

Filnamn och innehåll – filuppsättning
Filnamn (5x5 km) Innehåll
672_61_55_2017.tif Bilden i LZW-komprimerat GeoTIFF-format.
672_61_55_2017.tfw WORLD-fil (koordinatinformation) för TIFF-format.
672_61_55_2017.tab Koordinatinformation specifikt för MapInfo.

Genomsnittlig filstorlek är ca 202 MB, storleken kan dock variera.

Leveransformat

Ortofoton levereras i LZW-komprimerad GeoTIFF. Det medföljer alltid separata WORLD-filer. Ortofoton kan levereras i SWEREF 99 TM samt i resp. kommuns lokala zon.

Metadata

I ortofotots tillhörande metadatafiler framgår bl.a. vilka ortofoton de är sammansatta av, utbredningen av dessa, samt information om ingående flygbilder. Tillsammans med ortofotona levereras även sömlinjer och flygfototidpunkter för de ingående flygbilderna, sömlinjerna redovisas i form av polygoner.

Filnamn och innehåll – metadata

Filnamn (exempel 5x5 km)

Innehåll

672_61_55_flygbild_2017.json

Metadata för de i ortofotot ingående flygbilderna, utbredning av dessa redovisas i form av polygoner.

672_61_55_ortofoto_2017.json

Metadata för själva ortofotot.

672_61_55_uttag_2017.json

Metadata för hela uttaget.

Här kan bildpunktfiler i shapeformat laddas hem, innehållande information om flygfototidpunkt för alla flygbilder, som sedan kan matchas mot ortofotona.

Versionshistorik

Versioner och ändringar

Version och datum

Ändring sedan föregående version

Version 1.0

2020-10-07

Första version

Tekniskt ramverk och standard för nedladdningsprodukter

Nedladdningsprodukterna bygger på standardprotokollet Webb Coverage Service (WCS) från The Open Geospatial Consortium (OGC) eller webbstandarden Atom.

WCS på The Open Geospatial Consortium webbplats (nytt fönster)

Om webbstandarden Atom på RFC Editors webbplats (nytt fönster)

WCS fungerar som en visningstjänst, men med möjligheten att ladda hem det data som tjänsten innehåller. De flesta GIS-programvarorna på marknaden har inbyggt stöd för WCS-standarden.

Atom är ett XML-baserat format som används för webbflöden och kan användas i de flesta RSS-läsare eller flödesläsare.

Vill du ha djupare teknisk information om våra geodataprodukter kan du läsa mer i produktdokumentationen.

Våra geodataprodukter med API:er kräver att du har en applikation eller programvara som kan hantera tjänsterna. För att titta på fastighetsinformation eller kartor direkt i din webbläsare kan du istället använda Lantmäteriets e-tjänster.

Alla våra e-tjänster

Demodata

Demofilen nedan innehåller komprimerade filer för en indexruta 5x5 km i SWEREF 99 TM; en bildfil i LZW-komprimerad GeoTIFF, två koordinatfiler (tfw och tab) samt tre metadatafiler i GeoJSON.

Hämta önskade demofiler direkt från produktlänkarna på denna sida eller gå till samlade
demodata (nytt fönster) alternativt samlade demodata på FTP-platsen (nytt fönster).

Produktvariant Demofil/Format Filstorlek Datum
Ortofoto Färg
upplösning 0,5 m
LZW-komprimerad GeoTIFF 188 Mb

2020-09-10

Beställ produkt

Du kan beställa geodataprodukter direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. Återförsäljarna kan dessutom hjälpa dig med anpassning och bearbetning av produkterna.

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du Beställningsformuläret.

Om du vill använda våra geodatatjänster i din verksamhet behöver du först teckna en licens för nyttjande. Skicka in en förfrågan via vårt Beställningsformulär.

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med anpassning och bearbetning av våra produkter och tjänster? Då ska du vända dig till någon av våra återförsäljare.

Upphovsrätt och publicering

Detta gäller när du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.