Upphovsrätt och publicering av Lantmäteriets geografiska information

Detta gäller om du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.

Lantmäteriets kartor och bilder omfattas av skydd enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Du behöver därför i de flesta fall ha licens för att använda våra kartor och bilder i olika sammanhang. Licensen får du genom att köpa kartan eller flygbilden av oss.

Vid publicering av upphovsrättskyddat material ska det alltid märkas med ©Lantmäteriet.

Villkor

Om du vill publicera en flygbild eller en karta från Lantmäteriet gäller olika villkor beroende på vilken användningskategori du tillhör.

Våra villkor samt användningskategorier.

Vad får jag publicera?

Du har rätt att:

  • Publicera kartor/flygbilder som illustrationer i analog form utan extra avgift. Detta i till exempel rapporter, böcker eller liknande.
  • Publicera kartor/flygbilder i digital form utan avgift. Det kräver att egen information visas ovanpå kartan/flygbilden och att den informationen utgör det primära. Den egna, primära informationen kan till exempel vara en symbol för att visa var en verksamhet är lokaliserad.

Du har inte rätt att:

  • Publicera kartor/flygbilder i digital form utan egen information. I så fall krävs licens för respektive produkt om det inte är öppna data.
  • I kommersiellt sammanhang publicera karta/flygbild i digital form. Publicering i digital form är ej tillåten i någon typ av kommersiellt sammanhang. Till exempel där publicerade bilder är tillgängliga mot betalning eller på hemsidor/e-tjänster/appar som finansieras av reklam, annonser eller liknande.

Öppna data

Några av Lantmäteriets produkter är öppna data och för dessa produkter tillämpas Creative Commons - Erkännande (CC0). Det innebär att du inte behöver ta hänsyn till några villkor.

Läs om:

Historiska kartor och flygbilder

Kartor som är äldre än 70 år och flygbilder som är äldre än 50 år omfattas inte av upphovsrätten och kan därför publiceras fritt.

Kontakt

Känner du dig osäker på vad som gäller specifikt för dig, en viss karta eller flygbild? Då är du välkommen att kontakta Geodatasupport via telefon eller e-post.

Telefon: 026-63 36 00, vardagar kl. 9-12.
E-post: geodatasupport@lm.se