Avvecklingsdatum för direktåtkomstprodukter inom fastighetsinformation

14 december 2022

Flera utgående versioner av direktåtkomstprodukter inom fastighetsinformation kommer att avvecklas 2023-05-31, se nedan vilka produkter det gäller.

Vi kommer att avveckla följande versioner 2022-05-31:

  • Fastighet och samfällighet Direkt 3.0
  • Gemensamhetsanläggning 2.0
  • Rättighet Direkt 2.0
  • Registerbeteckning 4.0

Versionerna ovan har ersatts av:

  • Fastighet och samfällighet Direkt 3.1
  • Gemensamhetsanläggning 2.1
  • Rättighet Direkt 2.1
  • Registerbeteckning 5.0

Läs mer om de senaste versionerna i nyheterna från 2022-10-26 samt från 2022-11-28.

För mer information, se produktsidorna Fastighet och samfällighet Direkt, Gemensamhetsanläggning Direkt, Rättighet Direkt och Registerbeteckning Direkt.