Registerbeteckning Direkt

Tjänsten ger möjlighet att hämta referens till fastighet, samfällighet och gemensamhetsanläggningar. Referensen kan sedan användas för att hämta ytterligare information via någon av bastjänsterna.

Kort om produkten

Registerbeteckning består av registerområde, trakt- eller kvartersnamn, block och enhet, t.ex. Gävle Varva 2:3. Registerbeteckningen är unik inom sitt registerområde. Registerområde är lika med kommun. Före fastighetsdatareformen användes län och socken som registerområde.

Begreppet registerenhet används som ett samlingsbegrepp för fastighet, samfällighet och i detta fall även gemensamhetsanläggning eftersom den hanteras på samma sätt i denna tjänst.

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster.

Dokumentation

Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du använder. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle. ITM-diagram kommer senare.

Versionshistorik

Version och datum Ändring sedan föregående version

Version 5.0

Tillgänglig i verifieringsmiljö:

2022-11-28

Tillgänglig i produktionsmiljö

2022-11-28
 • Möjlighet att filtrera på länskod eller kommunkod på sökingången fritext.
 • Möjlighet att skicka in en lista med beteckningsstatusar på sökingångarna fritext, geometri och autocomplete. Tidigare kunde man bara filtrera på en beteckningsstatus.
 • Geometrisökning ger nu träff även på fiskesamfälligheter.
 • Referenssvar innehåller nu registerenhetstyp.
 • Man måste ange minst 3 tecken vid fritextsökning.
 • Ny sökingång: Autocomplete, Referens där man med registerbeteckningens fulla namn får ett referenssvar.
 • Schemaändringar.
 • Diverse buggfixar.
Versionen är icke-bakåtkompatibel.

Version 4.0.3

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2019-12-04

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2019-12-10

Avvecklas: 2023-05-31

 • Möjlighet att i fritext- och geometrisökning filtrera sökresultatet utifrån fastighetsstatus.
 • Möjligt att söka med större geometri via GeometriRequest.
Versionen är bakåtkompatibel.

Version 4.0.2

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2019-03-27

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2019-03-27

Avvecklas:
2019-12-10

 • Status Gällande tas bort ur värdemängden för attributet Beteckningsstatus i objektet Äldre registerbeteckning.
 • Äldre registerbeteckning som tidigare hade status Gällande kommer istället att visas som Omregistrerad.

Versionen är bakåtkompatibel.

Version 4.0.1

Avvecklades 2019-03-27

Version 4.0.1

Uppdatering av befintlig version

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2018-09-05

 

 • Autocompleteresultat kan filtreras med status på registerenhet.

Version 4.0.0

Uppdatering av befintlig version

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2017-05-17

 

 • Autocompletesökningen sker nu ledvis istället för ordvis.
 • Fritextsökningen har blivit mer strikt.
 • Resultat av fritextsök sorteras efter närhet.
 • app:-prefixet har tagits bort från XML-taggar.
 • Felmeddelanden har rätt namespace.

Version 4.0.0

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2016-12-19

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2017-01-16

 

 • REST-gränssnitt
 • Nytt format, JSON
 • Sökning med Autocomplete
 • Vid sökning på omregistrerad beteckning (tidigare beteckning), erhålls gällande beteckning som svar.
 • Förbättrad fritextsökning
 • Möjlighet att filtrera på beteckningsstatus
 • Hämta spärrad eller reserverad beteckning.

Version 3.2

Avvecklades 2018-03-28

Tekniskt ramverk och standard för direktåtkomstprodukter

Våra produkter för direktåtkomst baseras främst på standarder från World Wide Webb Consortium (3WC) och The Open Geospatial Consortium (OGC). 

World Wide Webb Consortiums webbplats (nytt fönster)

The Open Geospatial Consortium webbplats (nytt fönster)

Tjänstegränssnitten är REST baserade där objekttyper i många fall är uppbyggda med hjälp av GML (Geography Markup Language) eller JSON (JavaScript Object Notation) för att beskriva dess geografiska egenskaper.

Tjänsterna är av karaktären 'fråga-svar' där konsumenten (användarens system) skickar ett tjänsteanrop med sökbegrepp eller urvalsparametrar över Internet och erhåller en lista med ett eller flera geografiska objekt som svar.

För att snabbt komma igång och testa tjänsterna innan de är integrerade i ett eget system kan ett verktyg, som exempelvis Postman som är ett verktyg för test av REST-baserade webservices, användas.

Postmans webbplats (nytt fönster)

Vill du ha djupare teknisk information om våra geodataprodukter kan du läsa mer i produktdokumentationen.  

Våra geodataprodukter med API:er kräver att du har en applikation eller programvara som kan hantera tjänsterna. För att titta på fastighetsinformation eller kartor direkt i din webbläsare kan du istället använda Lantmäteriets e-tjänster.

Alla våra e-tjänster

Beställ produkt

Du kan beställa fastighetsinformation direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. Återförsäljarna kan dessutom hjälpa dig med anpassning och bearbetning av informationen.

Vill du ha kostnadsfri information om din egen fastighet är du välkommen att använda vår e-tjänst Min fastighet. Läs mer om Min fastighet.

Vill du ha uppgifter ur Fastighetsregistret enligt offentlighetsprincipen är du välkommen att kontakta Kundcenter.

Beställ från Lantmäteriet 

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du Beställningsformuläret.

Om du vill använda våra geodatatjänster i din verksamhet behöver du först teckna en licens för nyttjande. Skicka in en förfrågan via vårt Beställningsformulär.

Vad ska du göra med informationen?

Hur personuppgifter i fastighetsregistret får användas styrs bland annat av lagen (2000:224) om fastighetsregister och allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Innan vi kan ge dig tillgång till personuppgifter i fastighetsregister behöver vi pröva ditt ändamål med behandlingen. Det innebär att vi kommer att fråga vad du ska göra. Ansökningsblanketterna finns i svensk och engelsk version.

Blanketter för ändamålsprövning för uttag-, aviserings- och nedladdningsprodukter

Lantmäteriet granskar även alla beställningar utifrån ett sekretessperspektiv. Sekretess gäller bland annat för uppgifter som rör totalförsvaret om det kan antas skada landets försvar, eller anses utgöra en fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs enligt 15 kap 
2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Prövningen kan därför i vissa fall ta från tre till fem arbetsdagar.

Blanketter för ändamålsprövning för direktåtkomsttjänster*

* inklusive Belägenhetsadress Nedladdning Inspire och Byggnad Nedladdning Inspire

Beställ från återförsäljare

Behöver du hjälp med att köpa fastighetsinformation eller om du vill ha en skräddarsydd lösning för just din verksamhet ska du vända dig till någon av våra återförsäljare av geodata.

API-portal

I API-Portalen har du som användare av Lantmäteriets direktåtkomsttjänster möjlighet att bland annat hantera behörighetsnycklar för de tjänster du har åtkomst till.

Som inloggad användare kan du se och hantera de tjänster du har åtkomst till, skapa behörighetsnycklar, skapa behörighetsgrupper samt se användningsstatistik.

API-Portalen finns för både produktionsmiljö och verifieringsmiljö för våra direktåtkomsttjänster. Du loggar in i respektive miljös API-Portal för att hantera tjänster och behörighet för just den miljön.