Rättighet Direkt

Produkten ger möjlighet att hämta information om rättigheter från fastighetsregistrets allmänna del.

Kort om produkten

Rättighet Direkt innehåller information om rättigheter som är knutna till fastigheter. Exempel på rättigheter är väg, brygga och elledning.

Snabba fakta:

 • För att använda produkten behöver du betala en avgift.
 • Din användning kommer att behöva prövas juridiskt i enlighet med fastighetsregisterlagen och du behöver teckna en licens med villkor för användning.
 • Informationen i tjänsten är uppdelad i ett antal valbara delmängder.
 • Du gör anrop direkt mot Lantmäteriet och får uppdaterad information i realtid.
 • Du behöver ett system eller en applikation för att kunna använda produkten. Den har ett programmeringsgränssnitt (API) och kan inte användas direkt i en webbläsare.

Så ofta uppdateras informationen

Många äldre rättigheter saknas i Fastighetsregistret, exempelvis officialservitut, eftersom det före 1972 inte fanns krav på att dessa skulle redovisas. För fastigheter som är bildade efter 1972 finns alla rättigheter registrerade. Officialrättigheter registreras i samband med lantmäteriförrättningen.

När registret är uppdaterat slår förändringarna omgående igenom i direktåtkomsttjänsten.

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster.

Våra geodatatjänster (API:er) kräver att du har en applikation eller programvara som kan hantera tjänsterna. För att titta på fastighetsinformation eller kartor direkt i din webbläsare kan du istället använda Lantmäteriets e-tjänster.

Beställ produkt

Du kan beställa fastighetsinformation direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. Återförsäljarna kan dessutom hjälpa dig med anpassning och bearbetning av informationen.

Vill du ha kostnadsfri information om din egen fastighet är du välkommen att använda vår e-tjänst Min fastighet. Läs mer om Min fastighet.

Vill du ha uppgifter ur Fastighetsregistret enligt offentlighetsprincipen är du välkommen att kontakta Kundcenter.

Beställ från Lantmäteriet 

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du Beställningsformuläret.

Om du vill använda våra geodatatjänster i din verksamhet behöver du först teckna en licens för nyttjande. Skicka in en förfrågan via vårt Beställningsformulär.

Vad ska du göra med informationen?

Hur personuppgifter i fastighetsregistret får användas styrs bland annat av lagen (2000:224) om fastighetsregister och allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Innan vi kan ge dig tillgång till personuppgifter i fastighetsregister behöver vi pröva ditt ändamål med behandlingen. Det innebär att vi kommer att fråga vad du ska göra. Ansökningsblanketterna finns i svensk och engelsk version.

Blanketter för ändamålsprövning för uttag-, aviserings- och nedladdningsprodukter

Lantmäteriet granskar även alla beställningar utifrån ett sekretessperspektiv. Sekretess gäller bland annat för uppgifter som rör totalförsvaret om det kan antas skada landets försvar, eller anses utgöra en fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs enligt 15 kap 
2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Prövningen kan därför i vissa fall ta från tre till fem arbetsdagar.

Blanketter för ändamålsprövning för direktåtkomsttjänster*

* inklusive Belägenhetsadress Nedladdning Inspire och Byggnad Nedladdning Inspire

Beställ från återförsäljare

Behöver du hjälp med att köpa fastighetsinformation eller om du vill ha en skräddarsydd lösning för just din verksamhet ska du vända dig till någon av våra återförsäljare av geodata.

Tekniskt ramverk och standard för direktåtkomsttjänster

Våra tjänster för direktåtkomst baseras främst på standarder från W3C (nytt fönster) och OGC, The Open Geospatial Consortium (nytt fönster).

Tjänstegränssnitten är SOAP eller REST baserade där objekttyper i många fall är uppbyggda med hjälp av GML (Geography Markup Language) eller JSON (JavaScript Object Notation) för att beskriva dess geografiska egenskaper.

Tjänsterna är av karaktären 'fråga-svar' där konsumenten (användarens system) skickar ett tjänsteanrop med sökbegrepp eller urvalsparametrar över Internet och erhåller en lista med ett eller flera geografiska objekt som svar.

För att snabbt komma igång och testa tjänsterna innan de är integrerade i ett eget system kan ett verktyg som exempelvis SOAP-UI eller Postman användas. SOAP UI (nytt fönster) och Postman (nytt fönster) är verktyg för test av SOAP- eller REST-baserade Webservices.

Versionshistorik
Version och datum Ändring sedan föregående version

Rättighet Direkt v. 2.1

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2022-10-26

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2022-10-26

 • Förändringar i värdelistan för Fastighetsåtgärd
 • Det blir en ny åtkomstpunkt vilket innebär att ändringen är icke bakåtkompatibel

Rättighet Direkt v. 2.0.0

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2022-05-03

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2022-05-03

 • Nytt gränssnitt
 • Fastighetsnyckel utgår
 • Ny sökfunktion med aktbeteckning
 • Attributet Fastighetstillbehör tillkommer
 • Scope läggs till i API-portalen

Version 1.4.3

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2019-03-27

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2019-03-27

Avvecklas 2023-03-31

Versionen är bakåtkompatibel.

Ändringar i informationsmängden, viss information utgår

Referens till identiskt avtalsservitut i inskrivningsdelen utgår.

Version 1.4.2

Avvecklades 2019-03-27

Version 1.4.2

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2017-02-28

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2017-04-04

Möjlighet att söka på aktbeteckning som innehåller punkt.

Version 4.0.1 har aldrig existerat

Version 1.4.0

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2015-09-15

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2016-01-11

Förenklade filternamn.

Möjlighet att söka på ledningshavare.

Vid sökning på fastighet delas svaret in i förmån och last.

Version 1.3.1

Avvecklades 2016-03-14

Endast beskrivningen av elementet Officialservitutsattribut är justerad.

Version 1.3.0

Avvecklades 2014-05-13

 

Sökning med icke existerande ID:n ger inte längre ett felmeddelande.

Version 1.3.0

Ny fråga beteckningssökning.

Ny klass Forrattningsstatus.

Nytt element identisktAvtalsservitutObjektidentitet i Avtalsservitutsattribut.

Nytt element identisktAvtalsservitutDagboksnummer i Avtalsservitutsattribut.

Värdet Rattigheten har bildats för elementet forandringstyp i Fastighetsatgard ändras till Rättigheten har bildats.

Version 1.2

Avvecklades 2014-05-13

API-portal

I API-Portalen har du som användare av Lantmäteriets direktåtkomsttjänster möjlighet att bland annat hantera behörighetsnycklar för de tjänster du har åtkomst till.

Som inloggad användare kan du se och hantera de tjänster du har åtkomst till, skapa behörighetsnycklar, skapa behörighetsgrupper samt se användningsstatistik.

API-Portalen finns för både produktionsmiljö och verifieringsmiljö för våra direktåtkomsttjänster. Du loggar in i respektive miljös API-Portal för att hantera tjänster och behörighet för just den miljön.