Avvecklingsdatum för direktåtkomstprodukter inom fastighetsinformation

14 December 2022

Flera utgående versioner av direktåtkomstprodukter inom fastighetsinformation kommer att avvecklas 2023-05-31, se nedan vilka produkter det gäller.

Vi kommer att avveckla följande versioner 2022-05-31:

  • Fastighet och samfällighet Direkt 3.0
  • Gemensamhetsanläggning 2.0
  • Rättighet Direkt 2.0
  • Registerbeteckning 4.0

Versionerna ovan har ersatts av:

  • Fastighet och samfällighet Direkt 3.1
  • Gemensamhetsanläggning 2.1
  • Rättighet Direkt 2.1
  • Registerbeteckning 5.0

Läs mer om de senaste versionerna i nyheterna från 2022-10-26 samt från 2022-11-28.

För mer information, se produktsidorna Fastighet och samfällighet Direkt, Gemensamhetsanläggning Direkt, Rättighet Direkt och Registerbeteckning Direkt.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website