Ny version av Registerbeteckning Direkt

28 November 2022

Den nya versionen av Registerbeteckning Direkt v.5.0, innehåller flera förändringar, både avseende funktionalitet och andra förbättringar. Det blir en ny version av tjänsten vilket gör att åtkomstpunkten förändras. Registerbeteckning Direkt v.5.0. finns tillgänglig från 28 november 2022.

I den nya versionen av tjänsten har ytterligare filtreringsmöjligheter lagts till. Man kan nu skicka in en lista över vilka beteckningsstatusar man vill ha tillbaka på sökingångarna fritext, geometri och autocomplete. Vidare kan man nu också filtrera en sökning på kommun- eller länskod på sökingången fritext.

Notera att avvecklingen av Registerbeteckning v.4.0.3. kommer att ske 2023-03-31.

Geodatatjänst Förändring

Registerbeteckning Direkt v5.0

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2022-11-28

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2022-11-28

  • Möjlighet att filtrera på länskod eller kommunkod på sökingången fritext.
  • Möjlighet att skicka in en lista med beteckningsstatusar på sökingångarna fritext, geometri och autocomplete. Tidigare kunde man bara filtrera på en beteckningsstatus.
  • Geometrisökning ger nu träff även på fiskesamfälligheter.
  • Referenssvar innehåller nu registerenhetstyp.
  • Man måste ange minst 3 tecken vid fritextsökning.
  • Ny sökingång: Autocomplete, Referens där man med registerbeteckningens fulla namn får ett referenssvar.
  • Diverse buggfixar.

Den nya versionen innebär en ny åtkomstpunkt.

Geodatatjänst Förändring

Registerbeteckning Direkt v4.0.3

Avvecklas 2023-03-31.

För mer information, se produktsidan Registerbeteckning Direkt.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website