Nya versioner av direktåtkomsttjänsterna Fastighet och samfällighet Direkt, Gemensamhetsanläggning Direkt och Rättighet Direktighet Direkt

26 oktober 2022

De nya versionerna av direktåtkomsttjänsterna Fastighet och samfällighet Direkt v.3.1, Gemensamhetsanläggning Direkt v.2.1 och Rättighet Direkt v.2.1 kommer finnas tillgängliga under vecka 43 2022. Det är mindre förändringar i värdelistan som berör Fastighetsåtgärd.

Ändringen innebär att paragrafhänvisningen tas bort för några värden i värdelistan för Fastighetsåtgärd. Det sker även en rättning av ett stavfel i ett av dessa värden.

Förändringen innebär att det blir en ny åtkomstpunkt och är inte bakåtkompatibel.

Notera att det kommer att finnas tre olika versioner av tjänsterna ovan,

  • versioner som kommer att avvecklas 2023-05-31
  • versioner som lanserades i maj 2022 (inget avvecklingsdatum är beslutat)
  • versioner som lanseras nu under vecka 43.

Vår uppmaning är att användare som ännu inte gått över till versionerna som lanserades i maj, använder de tjänster som lanseras nu.

Förändringar i tjänsterna
Gällande version Kommande version
anslutning enligt 42 a § anläggningslagen anslutning enligt anläggningslagen
ändrat andelstal enligt 24 a § anläggningslagen ändrat andelstal enligt anläggningslagen
överenskommelse enligt 43 § anläggningslagen överenskommelse enligt anläggningslagen

Dokumentationen kommer att publiceras på respektive produktsida så snart som möjligt: