Ansökan vid dödsbo

När en person som äger en fastighet har avlidit och du har rätt till fastigheten ska du ansöka om lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav. Det gör du för att registrera att du är ägare. Det ska göras inom tre månader efter förvärvet.

Ansök via e-tjänst eller per post

Välj om du vill använda vår e-tjänst eller skicka in ansökan per post.

Läs om hur du ansöker via vår e-tjänst eller per post.

Om du har rätt till del av ett dödsbo som ska sälja eller ge bort en fastighet

Ett dödsbo är en juridisk person och omfattar den avlidnes tillgångar och skulder. Innan ett dödsbo kan sälja eller ge bort en fastighet måste dödsboet först ha ansökt och beviljats lagfart för fastigheten.

Ansökan ska innehålla:

  • Ansökan om lagfart för dödsboet (kallas även dödsbolagfart).
  • En bestyrkt kopia av bouppteckningen. Tänk på att bouppteckningen först måste vara registrerad hos Skatteverket och fastigheten måste stå med i bouppteckningen.

Dödsboet är säljare eller gåvogivare

När dödsboet sedan säljer eller ger bort fastigheten är det viktigt att dödsboet uppges som säljare eller gåvogivare (till exempel Märta Karlssons dödsbo) i köpe- eller gåvohandlingen.

Därefter ska samtliga dödsbodelägare skriva under köpe- eller gåvohandlingen för dödsboets räkning. Dödsbodelägarnas makar behöver däremot inte godkänna överlåtelsen.

Tänk på att när ett dödsbo är säljare eller gåvogivare och det finns ett testamente upptaget i bouppteckningen behöver en kopia av testamentet skickas med ansökan om lagfart för köparna/gåvotagarna.

Om någon av dödsbodelägarna skriver under enligt fullmakt ska fullmakten i original skickas med.


Ta del av Efterlevandeguiden

Webbplatsen efterlevandeguiden.se är ett samarbete mellan Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Tanken är göra det enklare för dig som har förlorat någon nära.

Här hittar du information om bland annat vem som ska ärva, arvsskifte och bouppteckning.

Ta del av informationen i Efterlevandeguiden (nytt fönster).

Frågor och svar

Du som har skyddade personuppgifter kan göra din ansökan via vår e-tjänst eller genom att skicka in din ansökan per post.

I e-tjänsten behöver du fylla i ditt namn manuellt då sekretessbelagda uppgifter inte visas för användaren av e-tjänsten.

Läs om vad som gäller om du har skyddade personuppgifter på Skatteverkets webbplats (nytt fönster).

En bestyrkt kopia betyder att en fotokopia har tagits av originalet. På fotokopian skriver du att kopian överensstämmer med originalet, samt din namnunderskrift.