Ansökan vid dödsbo

När du har förvärvat en fastighet eller tomträtt genom dödsbo ska du ansöka om lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav. Det gör du för att registrera att du är ägare. Det ska göras inom tre månader efter förvärvet.

Ansök via e-tjänst eller per post

Välj om du vill använda vår e-tjänst eller skicka in ansökan per post.

Läs om hur du ansöker via vår e-tjänst eller per post.

Om du är delägare i ett dödsbo som ska sälja eller ge bort en fastighet

Om ett dödsbo ska sälja eller ge bort en fastighet måste dödsboet först ansöka om och beviljas lagfart.

Ansökan ska innehålla:

  • Ansökan om lagfart för dödsboet.
  • En bestyrkt kopia av bouppteckningen. Tänk på att bouppteckningen först måste vara registrerad hos Skatteverket och fastigheten måste stå med i bouppteckningen.

Dödsboet är överlåtaren

När dödsboet sedan säljer eller ger bort fastigheten är det viktigt att dödsboet uppges som överlåtare (till exempel Märta Karlssons dödsbo).

Därefter ska samtliga dödsbodelägare skriva under köpe- eller gåvohandlingen för dödsboets räkning. Dödsbodelägarnas makar behöver däremot inte godkänna överlåtelsen.

Tänk på att när ett dödsbo är överlåtare behöver en kopia av testamentet skickas med ansökan om lagfart för köparna/gåvotagarna, om det finns ett sådant upptaget i bouppteckningen.

Om någon av dödsbodelägarna skriver under enligt fullmakt ska fullmakten i original skickas med.


Ta del av Efterlevandeguiden

Webbplatsen efterlevandeguiden.se är ett samarbete mellan Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Tanken är göra det enklare för dig som har förlorat någon nära.

Här hittar du information om bland annat vem som ska ärva, arvsskifte och bouppteckning.

Ta del av informationen i Efterlevandeguiden (nytt fönster).

Frågor och svar

En bestyrkt kopia betyder att en fotokopia har tagits av originalet. På fotokopian skriver du att kopian överensstämmer med originalet, samt din namnunderskrift.