Handläggningstid för inskrivningsärenden

Här kan du se hur många arbetsdagar vi beräknar att det tar innan vi handlagt ditt inskrivningsärende, till exempel ansökan om lagfart, inteckning, tomträttsinnehav eller tomträttsupplåtelse, inskrivning av avtalsservitut eller anteckning.

Aktuell handläggningstid

Handläggningstiden beräknas vara 8 arbetsdagar. Detta under förutsättning att ärendet inte behöver kompletteras.

Beräkningen är en uppskattning på hur lång tid det tar från det att ansökan kommer in tills att ärendet tas upp för handläggning. Om ärendet behöver kompletteras kan det tillkomma ytterligare 2-5 arbetsdagar innan beslut tas i ärendet. Endast helgfria vardagar räknas som arbetsdagar.

Till den beräknade handläggningstiden tillkommer ca två arbetsdagar innan du har ditt beslut i brevlådan. Är du ansluten till en digital brevlåda får du ett meddelande dagen efter att beslutet är fattat.

Genomsnittlig handläggningstid under ett år

Den genomsnittliga handläggningstiden är baserad på underlag från 2022-2023.

Handläggningstid diagram
Klicka på bilden för att förstora den. Hur lång handläggningstiden är beror dels på hur många inskrivningsärenden* som skickas in och dels tid på året. Under sommarperioden och kring årsskiftet är handläggningstiden generellt längre än normalt. Exempel på inskrivningsärenden är ansökan om lagfart, inteckning, tomträttsinnehav eller tomträttsupplåtelse, inskrivning av avtalsservitut eller anteckning.

Vad händer efter att jag har ansökt?

Vill du veta vad som händer när du har skickat in din ansökan?
Se hur handläggningen av inskrivningsärenden genomförs, steg för steg.

Kontakt

Vill du besöka något av våra fastighetsinskrivningskontor?
Hitta våra adresser och öppettider.

Har du frågor kring ditt inskickade ärende? Då är du välkommen att kontakta oss på telefon 0771-63 63 63 under vardagar mellan 09.00-16.00.