Hindra publicering av lagfartsuppgifter

Uppgifter om fastigheters ägare är normalt offentliga och ingår bland annat i Fastighetsprisregistret. Registret används ofta av tidningar som kan publicera dessa uppgifter. Du kan ansöka om hinder mot publicering genom att begära sekretess innan ansökan om lagfart. Du kan också kontakta redaktionen för tidningen.

Skyddade personuppgifter är inte offentliga

Uppgifter om nya lagfarter registreras i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Uppgifterna om fastighetens ägare är normalt offentliga och ingår i bland annat Fastighetsprisregistret, den produkt som tidningar ofta använder.

Uppgifter som kan identifiera personer med skyddad identitet i folkbokföringen är inte offentliga. Sådana uppgifter ersätts i fastighetsregistret med texten ”Skyddade personuppgifter”.

Vid tillhandahållande ur Fastighetsprisregistret lämnas inte heller uppgifter som kan identifiera personer med skyddad identitet ut, däremot tillhandahålls övriga lagfartsuppgifter.

Om du inte vill att uppgifterna ska synas i Fastighetsprisregistret

Om du inte vill att lagfartsuppgifterna alls ska tas med i Fastighetsprisregistret, och inte publiceras någonstans, behöver du skicka in en särskild begäran innan du ansöker om lagfart.

Begär sekretess innan du ansöker om lagfart

För att Lantmäteriet ska kunna hindra publicering av lagfartsuppgifter krävs att sökanden eller någon närstående till sökanden lider men (skada) genom en publicering.

Ansökan måste skickas in innan du ansöker om lagfart.

Den ska innehålla:

  • fastighetens beteckning
  • ditt personnummer
  • vilket datum du kommer att ansöka om lagfart
  • en tydlig förklaring till varför du inte vill att uppgifterna ska publiceras, och vilken risk (om exempelvis hot eller våld) det skulle innebära för dig eller någon närstående till dig.

Om du har en polisanmälan, en dom, ett intyg, en utredning eller en liknande handling kan du skicka med en kopia på den.

Ansökan skickas till:

Lantmäteriet
Registrator
801 82 Gävle

Ansökan kommer att behandlas av en jurist på Lantmäteriet.

Kontakta tidningen

Om du inte skickar in en begäran om sekretess, eller om Lantmäteriet inte beviljar din ansökan, kan du själv kontakta tidningen och be att de inte publicerar uppgifterna. Det är upp till tidningsredaktionen att ta ställning till om publiceringen ska ske.