Ansökan vid dödsbo

När ett dödsbo ska sälja eller ge bort en fastighet eller tomträtt måste dödsboet ansöka om lagfart, en så kallad dödsbolagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav. Ett dödsbo är en juridisk person och omfattar den avlidnes tillgångar och skulder.

Ansök via e-tjänst eller per post

Välj om du vill använda vår e-tjänst eller skicka in ansökan per post.

Läs om hur du ansöker via vår e-tjänst eller per post.

Om du har rätt till del av ett dödsbo som ska sälja eller ge bort en fastighet eller tomträtt

Om dödsboet ska sälja eller ge bort en fastighet i gåva måste dödsboet registreras som ägare av fastigheten. Det betyder att dödsboet måste ansöka om lagfart. Detta kallas för dödsbolagfart.

Om dödsboet ska sälja eller ge bort en tomträtt i gåva måste dödsboet registreras som innehavare av tomträtten. Det betyder att dödsboet måste ansöka om inskrivning av tomträttsinnehav.

Dödsboet är säljare eller gåvogivare

När dödsboet sedan säljer eller ger bort fastigheten eller tomträtten är det viktigt att dödsboet uppges som säljare eller gåvogivare (till exempel Förnamn Efternamns dödsbo) i köpe- eller gåvohandlingen.

Därefter ska samtliga dödsbodelägare skriva under köpe- eller gåvohandlingen för dödsboets räkning. Dödsbodelägarnas makar behöver däremot inte godkänna överlåtelsen.

Tänk på att när ett dödsbo är säljare eller gåvogivare och det finns ett testamente upptaget i bouppteckningen behöver en kopia av testamentet skickas med ansökan om lagfart eller tomträtt för köparna/gåvotagarna.

Om någon av dödsbodelägarna skriver under enligt fullmakt ska fullmakten i original skickas med.

Vilka handlingar behöver finnas med i ansökan?

Ansökan ska innehålla:

  • ansökan om lagfart för dödsboet (kallas även dödsbolagfart) eller ansökan om inskrivning av tomträttsinnehav
  • en bestyrkt kopia av bouppteckningen.
    Tänk på att bouppteckningen först måste vara registrerad hos Skatteverket och fastigheten/tomträtten måste stå med i bouppteckningen.

Läs om hur du ansöker via vår e-tjänst eller per post.


Ta del av Efterlevandeguiden

Webbplatsen efterlevandeguiden.se är ett samarbete mellan Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Tanken är göra det enklare för dig som har förlorat någon nära.

Här hittar du information om bland annat vem som ska ärva, arvsskifte och bouppteckning.

Ta del av informationen i Efterlevandeguiden (nytt fönster).

Frågor och svar

Ett dödsbo är en juridisk person. Ett dödsbo kan sälja eller ge bort en fastighet eller en tomträtt. Exempel på hur ett dödsbo benämns: ”Förnamn Efternamns dödsbo”.

Dödsbodelägare kallas den avlidnes arvingar.

Bouppteckningen är en handling där det framgår vilka som är dödsbodelägare samt den avlidnes tillgångar och skulder den dag personen avled.  En bouppteckning ska vara registrerad hos Skatteverket.

Lantmäteriet ger allmänna upplysningar när du ska inleda ett ärende eller söka information om vår verksamhet. Det kan till exempel handla om hur du ansöker om lagfart, tomträtt, avtalsservitut eller vilka e-tjänster och blanketter som ska användas.

Det kan även handla om vilka dokument du behöver skicka med din ansökan. Du kan också beställa utdrag ur våra register.

Det ingår inte i Lantmäteriets uppdrag att ge råd om till exempel hur en bodelning eller ett arvskifte ska genomföras, om skatteplanering eller att lämna råd om hur bestämmelser eller äldre beslut kan tolkas. Vi kan heller inte ge förhandsbesked i ärenden.

Om du behöver hjälp med dina frågor, få förslag på lämpligt tillvägagångssätt eller hjälp med att tolka eller skapa juridiska dokument så hänvisar vi till privata marknaden via externa rådgivare eller ombud.

Du som har skyddade personuppgifter kan göra din ansökan via vår e-tjänst eller genom att skicka in din ansökan per post.

I e-tjänsten behöver du fylla i ditt namn manuellt då sekretessbelagda uppgifter inte visas för användaren av e-tjänsten.

Läs om vad som gäller om du har skyddade personuppgifter på Skatteverkets webbplats (nytt fönster).

En bestyrkt kopia betyder att en fotokopia har tagits av originalet. På fotokopian skriver du att kopian överensstämmer med originalet, samt din namnunderskrift.