Ansökan vid dödsbo

Ett dödsbo är en juridisk person och omfattar den avlidnes tillgångar och skulder. Innan ett dödsbo säljer eller ger bort en fastighet ska dödsboet söka lagfart för fastigheten.

Ansök via e-tjänst eller per post

Välj om du vill använda vår e-tjänst eller skicka in ansökan per post.

Läs om hur du ansöker via vår e-tjänst eller per post.

Om du har rätt till del av ett dödsbo som ska sälja eller ge bort en fastighet

Dödsboet behöver först ha ansökt och beviljats lagfart för fastigheten innan fastigheten kan säljas eller ges bort.

Dödsboet är säljare eller gåvogivare

När dödsboet sedan säljer eller ger bort fastigheten är det viktigt att dödsboet uppges som säljare eller gåvogivare (till exempel Märta Karlssons dödsbo) i köpe- eller gåvohandlingen.

Därefter ska samtliga dödsbodelägare skriva under köpe- eller gåvohandlingen för dödsboets räkning. Dödsbodelägarnas makar behöver däremot inte godkänna överlåtelsen.

Tänk på att när ett dödsbo är säljare eller gåvogivare och det finns ett testamente upptaget i bouppteckningen behöver en kopia av testamentet skickas med ansökan om lagfart för köparna/gåvotagarna.

Om någon av dödsbodelägarna skriver under enligt fullmakt ska fullmakten i original skickas med.

Vilka handlingar behöver finnas med i ansökan?

Ansökan ska innehålla:

  • Ansökan om lagfart för dödsboet (kallas även dödsbolagfart).
  • En bestyrkt kopia av bouppteckningen. Tänk på att bouppteckningen först måste vara registrerad hos Skatteverket och fastigheten måste stå med i bouppteckningen.

Läs om hur du ansöker via vår e-tjänst eller per post.


Ta del av Efterlevandeguiden

Webbplatsen efterlevandeguiden.se är ett samarbete mellan Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Tanken är göra det enklare för dig som har förlorat någon nära.

Här hittar du information om bland annat vem som ska ärva, arvsskifte och bouppteckning.

Ta del av informationen i Efterlevandeguiden (nytt fönster).

Frågor och svar

Du som har skyddade personuppgifter kan göra din ansökan via vår e-tjänst eller genom att skicka in din ansökan per post.

I e-tjänsten behöver du fylla i ditt namn manuellt då sekretessbelagda uppgifter inte visas för användaren av e-tjänsten.

Läs om vad som gäller om du har skyddade personuppgifter på Skatteverkets webbplats (nytt fönster).

En bestyrkt kopia betyder att en fotokopia har tagits av originalet. På fotokopian skriver du att kopian överensstämmer med originalet, samt din namnunderskrift.