Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

PSI - regeringsuppdrag till Lantmäteriet

Lantmäteriet har, i samverkan med berörda aktörer, fått i uppdrag att identifiera så kallade ”high-value data” och vilka aktörer som berörs av dessa i enlighet med det reviderade Öppna data-direktivet (tidigare PSI-direktivet) I uppdraget ingår också att analysera samhällsnyttor budgetära konsekvenserna av att tillgängliggöra dessa datamängder avgiftsfritt. Uppdraget delrapporteras 6 maj och slutrapporteras 12 juni 2020.

Sveriges förslag - delrapport

I den delrapport som lämnades till Infrastrukturdepartementet 8 maj 2020 redovisas de datamängder som offentliga organisationer i Sverige tillsammans föreslagit som särskilt värdefulla. Detta förslag har lämnats till EU-kommissionen där arbete pågår med att definiera datamängder som ska regleras i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1024 av den 20 juni 2019 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. I enlighet med direktivet ska dessa datamängder tillhandahållas avgiftsfritt och med minimala restriktioner av medlemsländerna i EU.

I delrapporten redovisas även analyser av den samhällsekonomiska nyttan och de budgetära konsekvenserna som ett avgiftsfritt tillgängliggörande av de föreslagna datamängderna skulle ge.

Ta del av rapporten i sin helhet med bilagor:

Ta del av en sammanfattande inspelad presentation av arbetet (nytt fönster).

Ta del av inspelad presentation av fördjupning av nyttoanalysen (nytt fönster).

Mer om regeringsuppdraget

Välkommen att kontakta psi@lm.se för att bidra i arbetet eller ställa frågor. Uppdragsledare för regeringsuppdraget är Anna Svedlund, anna.svedlund@lm.se.

En arbetsgrupp för de i uppdraget utpekade aktörerna är etablerad, läs mer och se dokumentation från detta arbete

Inspelad presentation om status i arbetet från december 2019

Inspelad presentation om status i arbetet från september 2019