Kommunala lantmäterimyndigheter

Det finns kommunala lantmäterimyndigheter (KLM) i 39 av Sveriges kommuner.

De kommunala lantmäterimyndigheterna ansvarar för lantmäteriförrättningar och bildande av samfällighetsföreningar inom den egna kommunen. Detta innebär att de handlägger ärenden om till exempel fastighetsbildning, fastighetsbestämning, särskild gränsutmärkning och fastighetsregistrering.

För övriga kommuner i landet är det vi på statliga Lantmäteriet som handlägger dessa ärenden.

Enligt lagstiftningen så har alla kommuner rätt att ansöka om att sköta sina egna lantmäteriärenden genom att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet. I de fall kommunen fått rätt att bilda en kommunal lantmäterimyndighet så ersätter den det statliga Lantmäteriet i dessa kommuner.

Hitta våra kontor

Både statliga Lantmäteriets och de kommunala lantmäterimyndigheternas kontor hittar du under Hitta adresser, öppettider och information om våra kontor

Kommuner med egen lantmäterimyndighet
Kommun Webbplats
Borås  www.boras.se (nytt fönster)
Gävle www.gavle.se (nytt fönster)
Göteborg www.goteborg.se (nytt fönster)
Halmstad www.halmstad.se (nytt fönster)
Haninge www.haninge.se (nytt fönster)
Helsingborg www.helsingborg.se (nytt fönster)
Huddinge www.huddinge.se (nytt fönster)
Hässleholm www.hassleholm.se (nytt fönster)
Jönköping www.jonkoping.se (nytt fönster)
Kalmar www.kalmar.se (nytt fönster)
Karlskoga www.karlskoga.se (nytt fönster)
Karlstad www.karlstad.se (nytt fönster)
Kristianstad www.kristianstad.se (nytt fönster)
Landskrona www.landskrona.se (nytt fönster)
Linköping www.linkoping.se (nytt fönster)
Lund www.lund.se (nytt fönster)
Malmö www.malmo.se (nytt fönster)
Motala www.motala.se (nytt fönster)
Mölndal www.molndal.se (nytt fönster)
Nacka www.nacka.se (nytt fönster)
Norrköping  www.norrkoping.se (nytt fönster)
Sandviken www.sandviken.se (nytt fönster)
Skellefteå www.skelleftea.se (nytt fönster)
Skövde www.skovde.se (nytt fönster)
Stockholm www.stockholm.se (nytt fönster)
Sundsvall www.sundsvall.se (nytt fönster)
Södertälje www.sodertalje.se (nytt fönster)
Trollhättan www.trollhattan.se (nytt fönster)
Täby www.taby.se (nytt fönster)
Uddevalla www.uddevalla.se (nytt fönster)
Umeå www.umea.se (nytt fönster)
Uppsala www.uppsala.se (nytt fönster)
Varberg www.varberg.se (nytt fönster)
Vänersborg www.vanersborg.se (nytt fönster)
Västerås www.vasteras.se (nytt fönster)
Växjö www.vaxjo.se (nytt fönster)
Örebro www.orebro.se (nytt fönster)
Örnsköldsvik www.ornskoldsvik.se (nytt fönster)
Östersund www.ostersund.se (nytt fönster)