Languages Lättläst Teckenspråk

Nationell strandlinje

Sedan 2005 driver Sjöfartsverket och Lantmäteriet tillsammans projektet Nationell strandlinje (NSL) som ska bygga upp, ajourhålla och förvalta en gemensam och grundläggande version av Sveriges strandlinje.

Förhållanden mellan land och vatten är inte beständiga. Över tiden förändrar landhöjning, människans ingrepp och erosion både strandlinjer och djupförhållanden. Samtidigt förfinas vår mätteknik och gamla uppgifter kan visa sig vara felaktiga.

Målet är att NSL ska byggas upp överallt där yrkessjöfart bedrivs. Därför omfattar projektet förutom Sveriges kust de stora sjöarna samt Göta kanal. Principen bygger på att man utgår ifrån Lantmäteriets mest detaljerade beskrivning av strandlinjen. Därefter gör Sjöfartsverket tilläggskartering av objekt som bryggor, pirar, avbärare, ledverk och andra specifika objekt som inte ursprungligen ingår i Lantmäteriets kartering. Lantmäteriet ajourhåller strandlinjen och kompletterar med dessa objekt.

Därefter korrekturläser Sjöfartsverket och justeringar genomförs innan det slutgiltigen checkas in. Uppbyggnaden baseras på strandlinjen i Lantmäteriets grunddatabas (GGD). Det är ett precisionsjobb att i en stereomodell kunna mäta de olika objekten. Svårast är att avgöra hur mycket en sten sticker upp ovanför vattenytan och därefter klassa den rätt. Är det en bränning, eller en övervattenssten?

NSL-objekten ingår som en del i topografin för GSD-Fastighetskartan, vektor. Objekten finns uppdelade på ett antal olika informationsskikt och tillhandahålls inte separat.

Du hittar mer information om NSL på Sjöfartsverkets webbplats (nytt fönster).