Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Efterberäkning

Swepos erbjuder referensstationsdata för efterberäkning av både statiska mätningar och RTK-mätningar. Statiska mätningar kan dessutom beräknas direkt i vår e-tjänst.

Med abonnemang på Efterberäkning får du tillgång till Beräkningstjänst, alla Rinex-data – både tim- och dygnsfiler – och Virtuell rinex för t.ex. efterberäkning av RTK-mätningar.

Dessutom får du tillgång till stationsinformation och koordinater för Swepos-stationerna.

Efterberäkningsabonnemang kostar 1000 kr/år och användare. Abonnemanget är löpande, d.v.s. förlängs automatiskt med ytterligare en period om det inte aktivt sägs upp.

Rinex dygnsfiler är tillgängliga utan avgift.


Beräkningstjänst

Beräkningstjänsten är en e-tjänst som beräknar noggrann position för inskickade statiska GNSS-mätningar. Mätosäkerheten för positionen i SWEREF 99 är på centimeternivå.

Beräkningstjänsten är till för dig som vill efterberäkna dina statiska GNSS-mätningar med hjälp av referensstationsdata från Swepos-stationerna. Dina mätningar måste vara tvåfrekvensobservationer (L1/L2).

När du laddar upp dina observationsdata i rinex-format beräknas de automatiskt med den avancerade programvaran Bernese GNSS Software. Resultatet, med koordinater och kvalitetsvärden, levereras sedan till dig via Mina sidor och e-post.

Vilka krav ställs på rinex-filen som ska beräknas? Hur ska antenntyper och antennhöjder hanteras? Läs mer i handledningen.

Efter slutförd beräkning levereras resultatet till dig, både via Mina sidor (nytt fönster) och via e-post. Läs mer om beräkningsresultatet.

Få tips om hur du felsöker och vad du kan göra om rinex-filen inte godkänns eller om du inte får något beräkningsresultat. 

Virtuell rinex

Om du inte har möjlighet att mäta med Nätverks-RTK kan du istället använda Virtuell rinex för efterberäkning av dina mätningar.

Efterberäkning av RTK-mätningar kan göras i egen programvara med hjälp av virtuell rinex. Detta kan t.ex. vara aktuellt om du saknar mobiltäckning vid mättillfället, och därför inte kan ansluta mot Nätverks-RTK.

Hur beställer jag virtuell rinex?

Om du har ett efterberäkningsabonnemang så fyller du i uppgifterna på beställningssidan och skickar in för direkt generering av dina filer. Observera att du måste vara inloggad för att komma åt beställningsformuläret.

Var noga med att ange följande vid beställningen av virtuell rinex:

  • Tidsintervallet för referensdata (mellan vilka tidpunkter du har mätt)
  • Epoklängd/observationsintervall (t.ex. 1 sekund)
  • Ungefärliga koordinater (geocentriska kartesiska; X,Y,Z) i SWEREF 99
  • Punktens namn i rinex-filen
  • Vilket filformat du vill ha (rinex 2.11 är standard)

Rinex-data

Med referensdata från Swepos-stationerna kan du beräkna dina GNSS-observationer i egen programvara.

Du kan beställa eller själv ladda hem rinex-data (tim- och dygnsfiler) för efterberäkning i egen programvara. 

Hur hämtar jag data? Hur ser FTP-serverns innehåll och struktur ut? Var finns koordinatlistor? Läs mer om Rinex-data.


Rinex-data – dygnsfiler

Referensdata från Swepos-stationerna i form av dygnsfiler är tillgängliga utan avgift. Med dem kan du efterberäkna dina GNSS-mätningar i egen programvara.

Du laddar själv hem data från vår FTP-server.

På sidan Rinex-data – dygnsfiler finns information om hur du registrerar dig som användare och hämtar data.