Handläggningstid för inskrivningsärenden

Här kan du se hur många arbetsdagar vi beräknar att det tar innan vi handlagt ditt inskrivningsärende, till exempel ansökan om lagfart, inteckning, tomträttsinnehav eller tomträttsupplåtelse, inskrivning av avtalsservitut eller anteckning.

Aktuell handläggningstid

Handläggningstiden beräknas vara 6 arbetsdagar. Detta under förutsättning att ärendet inte behöver kompletteras.

Beräkningen är en uppskattning, bara helgfria vardagar räknas som arbetsdagar. Till denna handläggningstid tillkommer två arbetsdagar innan du har ditt beslut i brevlådan. Är du ansluten till Mina Meddelanden får du ett meddelande direkt när beslutet är fattat.

Genomsnittlig handläggningstid under ett år

Den genomsnittliga handläggningstiden är baserad på underlag från 2021-2022

Stapeldiagram som visar månaderna från januari 2022 till februari 2023. Varje månad har en stapel i rött, orange eller grönt. Följande färger är satta för månaderna under 2022: juli och augusti är röda. Januari, september, oktober och november är orangea. Februari, mars, april, maj, juni och december är gröna. Januari och februari 2023 är gröna.
Klicka på bilden för att förstora den. Hur lång handläggningstiden är beror dels på hur många inskrivningsärenden* som skickas in och dels tid på året. Under sommarperioden och kring årsskiftet är handläggningstiden generellt längre än normalt. Exempel på inskrivningsärenden är ansökan om lagfart, inteckning, tomträttsinnehav eller tomträttsupplåtelse, inskrivning av avtalsservitut eller anteckning.

Vad händer efter att jag har ansökt?

Vill du veta vad som händer när du har skickat in din ansökan?
Se hur handläggningen av inskrivningsärenden genomförs, steg för steg.

Kontakt

Vill du besöka något av våra fastighetsinskrivningskontor?
Hitta våra adresser och öppettider.

Har du frågor kring ditt inskickade ärende? Då är du välkommen att kontakta oss på telefon 0771-63 63 63 under vardagar mellan 09.00-16.00.