Ortnamn Nedladdning, vektor

Det perfekta hjälpmedlet när det är viktigt att veta den korrekta stavningen på ett ortnamn eller geografiskt objekt. Ortnamn Nedladdning, vektor innehåller bebyggelse- och naturnamn med uppgift om läns- och kommunkod, objektkategori och lägeskoordinater för textplaceringen på kartan.

Kort om produkten

Ortnamnsregistret fungerar som ett nationellt ortnamnslexikon. En motsvarighet till Svenska Akademiens ordlista innehållande ortnamn. Registret innehåller ortnamnens fastställda former och stavningar.

Registret är grunden för ortnamnsredovisningen på de allmänna kartorna. Det är även bas för uttag och leveranser av ortnamnsförteckningar och ortnamn i andra produkter som saluförs till dig som kund. Ortnamn Nedladdning, vektor kan bland annat användas för att skapa register till olika kartprodukter, för post- och varudistribution, forskning, planeringsarbete inom statlig och kommunal förvaltning samt inom Räddningstjänst.

Informationen används också i redovisningssammanhang, exempelvis som stöd i kartprogram med koppling till statistikuppgifter. Ett exempel på detta kan vara en polismyndighet som vill visa var i landet, länet eller kommunen som flest brott har begåtts. Släktforskare som exempelvis vill veta var förfäderna har bott kan också ha stor glädje av informationen i Ortnamn Nedladdning, vektor.

Ortnamnsregistret är rikstäckande och innehåller idag drygt 980 000 ortnamn med i princip ett namn per objekt. För objekt inom flerspråkliga områden kan två eller tre namn förekomma.

Du kan:

  • lägga till och koppla egen information till objekt i kartan
  • integrera kartinformationen i ditt eget system

Geografiskt urval: Kommun, län, Sverige
Leveransformat: GeoPackage, CSV
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006), SWEREF 99 lokala zoner (EPSG:3007-3018).

Så ofta uppdateras informationen

Ortnamnen utökas och uppdateras dagligen.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, ta del av produktbeskrivningen (pdf, nytt fönster).

I Ortnamn Nedladdning, vektor har ortnamnen en koppling till socken och stad i form av kod och namn. Mer om informationsmängden finns på sidan Socken och stad Nedladdning, vektor.

Demodata

För att kunna bedöma hur dessa data fungerar måste du ha tillgång till lämpligt hanteringsprogram, till exempel ArcGIS eller QGIS.

sidan Demodata finns två områden. Ett område i stadsmiljö i Göteborg, Majorna och ett område i skogsmiljö längst Emån.

Beställ produkt

Du kan beställa geodataprodukter direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. 

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du tjänsten Geotorget.

Läs mer om hur du beställer och andra funktioner i Geotorget.

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med att beställa våra geodataprodukter eller få en anpassad lösning för din verksamhet kan du vända dig till någon av våra våra återförsäljare.

Upphovsrätt och publicering

Läs mer om vad som gäller när du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.