Socken och stad Nedladdning, vektor

Socken och stad Nedladdning, vektor visar Sveriges indelning i socknar och städer. Informationen lagras som ytor med kod, namn och huvudyta som attribut. Denna geografiska indelning är rikstäckande och består av drygt 2350 socknar och drygt 130 städer.

Kort om produkten

Socken och stad Nedladdning, vektor bygger på de jordregistersocknar som var aktuella i samband med övergången till nytt fastighetsregister 1976–1995 samt de stadsregisterområden som var stad med stadsprivilegier i samband med kommunreformen 1971.

Geografiskt urval: Sverige
Leveransformat: GeoPackage
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006)

Så ofta uppdateras informationen

Senaste uppdateringen är gjord 13 oktober 2021.
Det är en statisk indelning som gäller tills annat beslutats.

Beställ produkt

Produkten tillhandahålls som öppna data. Beställning sker via Geotorget.

Licensen och vad den innebär

Våra öppna geodata är tillgängliga under licensen för öppna data, Creative Commons, CC0. Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriets öppna data.

Detta gäller även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner. Ange gärna Lantmäteriet som källa när du sprider våra öppna data, men det är inget krav.

Villkoren för CC0, på Creative Commons webbplats (nytt fönster)