Socken och stad Nedladdning, vektor

Socken och stad Nedladdning, vektor visar Sveriges indelning i socknar och städer. Informationen lagras som ytor med kod, namn och huvudyta som attribut. Denna geografiska indelning är rikstäckande och består av drygt 2350 socknar och drygt 130 städer.

Beskrivning

Socken och stad Nedladdning, vektor bygger på de jordregistersocknar som var aktuella i samband med övergången till nytt fastighetsregister 1976–1995 samt de stadsregisterområden som var stad med stadsprivilegier i samband med kommunreformen 1971.

Så ofta uppdateras informationen

Senaste uppdateringen är gjord 13 oktober 2021.
Det är en statisk indelning som gäller tills annat beslutats.

Hämta produkt

Produkten tillhandahålls som öppna data. Beställning sker via Geotorget Beställning.

Dokumentation