Belägenhetsadress Nedladdning, Inspire

Innehåller fördefinierade dataset för belägenhetsadresser per kommun.

Kort om produkten

Logotype för tjänster som uppfyller riktlinjer enligt EU-direktivet Inspire.

 
  
Vid beställning erhålls inloggning till en nedladdningsplats. Den innehåller adresser enligt Inspire:s specifikation och består av:

  • kommun/kommundel
  • adressområde
  • adressplats
  • postnummer/postort

Valbart område: kommun
Format: GML (XML-format för geodata)

Den tekniska lösningen på nedladdningsplatsen är ett så kallat Atomflöde. Det finns många olika klienter som kan läsa av flödet varav webbläsare är en. Webbläsarnas stöd för att läsa Atomflöden varierar, vissa har det inbyggt, för andra krävs det att man installerar en plugin för att läsa flödet. 

Så ofta uppdateras informationen

Informationen uppdateras halvårsvis.

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster.

Tjänster som uppfyller Inspire finns att se avgiftsfritt i Geodataportalen. Där finns även utförligare information om tjänsterna.

Inspire:s webbplats (nytt fönster) kan du läsa de genomförandebestämmelse som ligger till grund för våra Inspire-tjänster.

Våra geodatatjänster (API:er) kräver att du har en applikation eller programvara som kan hantera tjänsterna. För att titta på fastighetsinformation eller kartor direkt i din webbläsare kan du istället använda Lantmäteriets e-tjänster.

Dokumentation

Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Teknisk beskrivning - Gällande version 1.2 (pdf, nytt fönster).

Tekniskt ramverk och standard för nedladdningstjänster

Nedladdningstjänsterna bygger på standardprotokollet WCS (nytt fönster) från OGC eller webbstandarden Atom (nytt fönster).

WCS fungerar som en visningstjänst, men med möjligheten att ladda hem det data som tjänsten innehåller. De flesta GIS-programvarorna på marknaden har inbyggt stöd för WCS-standarden.

Atom är ett XML-baserat format som används för webbflöden och kan användas i de flesta RSS-läsare eller flödesläsare.

Vill du ha djupare teknisk information om våra tjänster av geodata? Läs den dokumentation i pdf-format som du finner på respektive produktsida.

Beställ produkt

Du kan beställa fastighetsinformation direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. Återförsäljarna kan dessutom hjälpa dig med anpassning och bearbetning av informationen.

Vill du ha kostnadsfri information om din egen fastighet är du välkommen att använda vår e-tjänst Min fastighet. Läs mer om Min fastighet.

Vill du ha uppgifter ur Fastighetsregistret enligt offentlighetsprincipen är du välkommen att kontakta Kundcenter.

Beställ från Lantmäteriet 

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du Beställningsformuläret.

Om du vill använda våra geodatatjänster i din verksamhet behöver du först teckna en licens för nyttjande. Skicka in en förfrågan via vårt Beställningsformulär.

Vad ska du göra med informationen?

Hur personuppgifter i fastighetsregistret får användas styrs bland annat av lagen (2000:224) om fastighetsregister och allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Innan vi kan ge dig tillgång till personuppgifter i fastighetsregister behöver vi pröva ditt ändamål med behandlingen. Det innebär att vi kommer att fråga vad du ska göra. Ansökningsblanketterna finns i svensk och engelsk version.

Blanketter för ändamålsprövning för uttag-, aviserings- och nedladdningsprodukter

Lantmäteriet granskar även alla beställningar utifrån ett sekretessperspektiv. Sekretess gäller bland annat för uppgifter som rör totalförsvaret om det kan antas skada landets försvar, eller anses utgöra en fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs enligt 15 kap 
2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Prövningen kan därför i vissa fall ta från tre till fem arbetsdagar.

Blanketter för ändamålsprövning för direktåtkomsttjänster*

* inklusive Belägenhetsadress Nedladdning Inspire och Byggnad Nedladdning Inspire

Beställ från återförsäljare

Behöver du hjälp med att köpa fastighetsinformation eller om du vill ha en skräddarsydd lösning för just din verksamhet ska du vända dig till någon av våra återförsäljare av geodata.

Versionshistorik
Version och datum Ändring sedan föregående version

Version 1.2

Tillgänglig i verifieringsmiljö från
2021-10-01

Tillgänglig i produktionsmiljö från
2021-10-01

 

Tjänsten byter namn till Belägenhetsadress Nedladdning, Inspire.
Ny åtkomstpunkt (nytt fönster).

Version 1.1

Tillgänglig i verifieringsmiljö från
2021-02-05

Tillgänglig i produktionsmiljö från
2021-02-05

Uppdaterad information.
Ny åtkomstpunkt via API-managern.
Län är inte längre med som en av nivåerna i AdminUnitName.
Ny åtkomstpunkt (nytt fönster).
Datat är nu tillgängligt i två referenssystem, Sweref 99 TM och ETRS89.
Följande attribut har tidigare varit text och blir nu xlinks:

  • Specification
  • Method
  • Type
  • Nativeness
  • nameStatus
  • Level

Version 1.0

Tillgänglig i produktionsmiljö från
2012-12-28