Belägenhetsadress Nedladdning, Inspire

Innehåller fördefinierade dataset för belägenhetsadresser per kommun.

Kort om produkten

Logotype för tjänster som uppfyller riktlinjer enligt EU-direktivet Inspire.

 
  
Vid beställning erhålls inloggning till en nedladdningsplats. Den innehåller adresser enligt Inspire:s specifikation och består av:

  • kommun/kommundel
  • adressområde
  • adressplats
  • postnummer/postort

Den tekniska lösningen på nedladdningsplatsen är ett så kallat Atomflöde. Det finns många olika klienter som kan läsa av flödet varav webbläsare är en. Webbläsarnas stöd för att läsa Atomflöden varierar, vissa har det inbyggt, för andra krävs det att man installerar en plugin för att läsa flödet. 

Geografiskt urval: Kommun
Leveransformat: GML (XML-format för geodata)
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006) och ETRS89 (EPSG: 4258)

Så ofta uppdateras informationen

Informationen uppdateras halvårsvis.

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster.

I Geodataportalen finns utförligare information om tjänsterna.

Inspires webbplats (nytt fönster) kan du läsa de genomförandebestämmelse som ligger till grund för våra Inspire-tjänster.

Dokumentation

Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Teknisk beskrivning - Gällande version 1.2 (pdf, nytt fönster).

Versionshistorik
Version och datum Ändring sedan föregående version

Version 1.2

Tillgänglig i verifieringsmiljö från
2021-10-01

Tillgänglig i produktionsmiljö från
2021-10-01

 

Tjänsten byter namn till Belägenhetsadress Nedladdning, Inspire.
Ny åtkomstpunkt (nytt fönster).

Version 1.1

Tillgänglig i verifieringsmiljö från
2021-02-05

Tillgänglig i produktionsmiljö från
2021-02-05

Uppdaterad information.
Ny åtkomstpunkt via API-managern.
Län är inte längre med som en av nivåerna i AdminUnitName.
Ny åtkomstpunkt (nytt fönster).
Datat är nu tillgängligt i två referenssystem, Sweref 99 TM och ETRS89.
Följande attribut har tidigare varit text och blir nu xlinks:

  • Specification
  • Method
  • Type
  • Nativeness
  • nameStatus
  • Level

Version 1.0

Tillgänglig i produktionsmiljö från
2012-12-28

Tekniskt ramverk och standard för nedladdningsprodukter

Nedladdningsprodukterna bygger på standardprotokollet Webb Coverage Service (WCS) från The Open Geospatial Consortium (OGC) eller webbstandarden Atom.

WCS på The Open Geospatial Consortium webbplats (nytt fönster)

Om webbstandarden Atom på RFC Editors webbplats (nytt fönster)

WCS fungerar som en visningstjänst, men med möjligheten att ladda hem det data som tjänsten innehåller. De flesta GIS-programvarorna på marknaden har inbyggt stöd för WCS-standarden.

Atom är ett XML-baserat format som används för webbflöden och kan användas i de flesta RSS-läsare eller flödesläsare.

Vill du ha djupare teknisk information om våra geodataprodukter kan du läsa mer i produktdokumentationen.

Våra geodataprodukter med API:er kräver att du har en applikation eller programvara som kan hantera tjänsterna. För att titta på fastighetsinformation eller kartor direkt i din webbläsare kan du istället använda Lantmäteriets e-tjänster.

Alla våra e-tjänster

Beställ produkt

Du kan beställa fastighetsinformation direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. 

Vill du ha kostnadsfri information om din egen fastighet är du välkommen att använda vår e-tjänst Min fastighet. Läs mer om Min fastighet.

Vill du ha uppgifter ur fastighetsregistret enligt offentlighetsprincipen är du välkommen att kontakta Kundcenter.

Beställ från Lantmäteriet 

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du Beställningsformuläret.

För att använda våra geodataprodukter behöver du licens för nyttjande.

I beställningsformuläret kan du både beställa geodataprodukter och ansöka om ett licensavtal.

Vad ska du göra med informationen?

Hur personuppgifter i fastighetsregistret får användas styrs bland annat av lagen (2000:224) om fastighetsregister och allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Innan vi kan ge dig tillgång till personuppgifter i fastighetsregistret behöver vi pröva ditt ändamål med behandlingen. Det innebär att vi kommer att fråga vad du ska göra. Ansökningsblanketterna finns i svensk och engelsk version.

Blanketter för ändamålsprövning för uttag-, aviserings- och nedladdningsprodukter

Lantmäteriet granskar även alla beställningar utifrån ett sekretessperspektiv. Sekretess gäller bland annat för uppgifter som rör totalförsvaret om det kan antas skada landets försvar, eller anses utgöra en fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs enligt 15 kap 
2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Prövningen kan därför i vissa fall ta från tre till fem arbetsdagar.

Blanketter för ändamålsprövning för direktåtkomsttjänster*

* inklusive Belägenhetsadress Nedladdning Inspire och Byggnad Nedladdning Inspire

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med att beställa våra geodataprodukter eller få en anpassad lösning för din verksamhet kan du vända dig till någon av våra återförsäljare av geodata.