Uppdaterad information – Releasedatum flyttas fram för fastighetsprisprodukterna

1 februari 2024

Releasen av Fastighetsprisavisering version 3.0 och Fastighetsprisuttag version 3.0 flyttas fram till preliminärt september - oktober 2024.

Som vi tidigare informerat kommer Skatteverket att förändra sitt tillhandahållande, se nyhet från 2 maj och 4 september 2023.

Skatteverket har nu gjort ytterligare ändringar i sin informationsmodell vilket innebär att de nya versionerna av fastighetsprisprodukterna måste anpassas innan release.

Ett första utkast som beskriver förändringarna i fastighetsprisprodukterna finns tillgängliga på respektive produktsida:

Observera att det kan tillkomma ytterligare förändringar i dokumentationen.

Driftsättning av de nya versionerna kommer ske med en hård övergång vilket innebär att de gamla versionerna avvecklas. Produkterna kommer att levereras i samma leveransformat och med samma beställningsförfarande som nu.

Mer detaljerad information kommer så snart ett nytt releasedatum har fastställts för version 3.0.