Förändringar gällande tillhandahållande av fastighetsprisinformation

2 maj 2023

Skatteverket ändrar sitt tillhandahållande av taxeringsinformation till Lantmäteriet vilket kommer att påverka fastighetsprisprodukterna.

Under hösten 2023 kommer Skatteverket att förändra informationsstrukturen på sin leverans av taxeringsinformation till Lantmäteriet. Vissa förändringar kommer att göras i de befintliga produkterna Fastighetsprisuttag och Fastighetsprisavisering. Produkterna kommer dock att levereras i samma leveransformat och med samma beställningsförfarande som nu.

När Skatteverket har fastställt sin nya informationsstruktur kommer vi att kunna informera mer i detalj om produktförändringarna.

De nya versionerna av produkterna Fastighetsprisuttag och Fastighetsprisavisering kommer att driftsättas senare delen av Q4 2023 eller början av Q1 2024 med en hård övergång vilket innebär att de gamla versionerna avvecklas.